Галерия - Atak | Karsan

ATAK ELECTRIC - GALLERY

НОВА ДЕФИНИЦИЯ НА МОБИЛНОСТТА

Технология, производителност, комфорт и много други…
С пробега от 300 км настъпва промяна във всички очаквания към Atak Electric и се дава нова дефиниция на мобилността.