Επιχειρηματικό μοντέλο | Karsan

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ

Στην κυρίαρχη θέση της στην Tουρκική αυτοκινητοβιομηχανία, το επιχειρηματικό μοντέλο της Karsan περιλαμβάνει τέσσερις κύριους τομείς δράσης.


Αυτoί οι τομείς είναι: "Κατασκευή Πρωτότυπου Εξοπλισμού (ΟΕΜ)", μέσω της οποίας παρέχει υπηρεσίες ανάπτυξης, κατασκευής, μάρκετινγκ, πωλήσεων και εξυπηρέτησης μετά-την-πώληση για τα οχήματα Karsan σε εγχώριες αγορές και στο εξωτερικό, "Ολοκληρωμένες Στρατηγικές Εταιρικές Συνεργασίες", μέσω των οποίων παρέχει υπηρεσίες κατασκευής, μάρκετινγκ, πωλήσεων και εξυπηρέτησης μετα-την-πώληση για μάρκες που στοχεύουν σε ανάπτυξη στην περιοχή, "Συμβάσεις Κατασκευής", που σημαίνει σχεδιαστική και μηχανική υποστήριξη καθώς και κατασκευή αυτοκινήτων για ισχυρές παγκόσμιες μάρκες και "Άλλες Λειτουργίες", που σημαίνει διάφορες υπηρεσίες που παρέχει η εταιρεία τόσο σε εγχώριους όσο και σε ξένους κατασκευαστές.
 

Στρατηγικές Συνεργασίες και Συμβάσεις Κατασκευής
 

Στρατηγικές Συνεργασίες

Με τις Hyundai (H350 van/ μινιβαν/ τρακτέρ) και BredaMenarinibus.

Συμβάσεις Κατασκευής

Με τις Bozankata EV Bus, Tractor Cabins, Renault Trucks (Premium Lander/Premium Long Route), PSA Peugeot Citroen (Berlingo/Partner)

Κατασκευαστής Πρωτότυπου Εξοπλισμού (ΟΕΜ).

Των λεωφορείων Karsan JEST, Karsan ATAK, Karsan STAR, Concept V1.

Ολοκληρωμένες και Βιομηχανικές Υπηρεσίες

Προς τα συνεργεία της İETT Garages και την Tractor Cabins.