ΌΡΟΙ ΝΟΜΙΚΉΣ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΏΝ

Karsan Otomotiv San. ve Tic.A.Ş. ("Karsan Otomotiv") Ο ιδιοκτήτης αυτής της ιστοσελίδας είναι ο Karsan Otomotiv Οι χρήστες που επισκέπτονται τον ιστότοπό μας αποδέχονται τους ακόλουθους όρους για όλους τους σκοπούς και τους σκοπούς, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά που αναφέρονται εδώ.

 

Όλες οι πληροφορίες, οι πίνακες, τα σχόλια και οι συστάσεις που περιέχονται στο en.karsan.com.tr και όλοι οι σύνδεσμοι έχουν διατεθεί για σκοπούς ενημέρωσης του χρήστη. Ο Karsan Otomotiv κατέβαλε όλες τις εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσει ότι οι τρέχουσες πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπό του είναι ακριβείς. Σε ό, τι αφορά την αναθεώρηση ή την τροποποίηση οποιασδήποτε από τις πληροφορίες που δημοσιεύονται στον παρόντα δικτυακό τόπο, ο Karsan Otomotiv διατηρεί όλα τα δικαιώματα ως το μοναδικό μέρος που είναι εξουσιοδοτημένο να πραγματοποιεί αναθεωρήσεις, τροποποιήσεις, τροποποιήσεις ή διαγραφές στις πληροφορίες του ιστότοπου. Επειδή κάποιες δηλώσεις σε αυτόν τον ιστότοπο έχουν γίνει σχετικά με τις μελλοντικές περιστάσεις, είναι πιθανό να περιέχει, συνεπώς, ορισμένους κινδύνους και αβεβαιότητες. Τα πραγματικά αποτελέσματα και οι εξελίξεις μπορεί, για διάφορους λόγους, να διαφέρουν από αυτά που έχουν δηλωθεί ή υπονοηθεί εδώ.

 

Οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα και τα έγγραφα μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Καμία από τις πληροφορίες εδώ δεν μπορεί να είναι, εν μέρει ή εξ ολοκλήρου, αντιγραφεί, διανεμηθεί, εκμισθωθεί, αντιγραφεί, παραχωρηθεί αδειοδοτηθεί, αλλάξει, αποθηκευτεί για μελλοντική χρήση ή χρησιμοποιήθηκε ή ανανεώθηκε για χρήση χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του Karsan Otomotiv.

 

Η παραβίαση με οποιονδήποτε τρόπο από οποιαδήποτε πληροφορία σε αυτή την ιστοσελίδα θα απαιτήσει κάθε είδους εγκληματική ενέργεια.

 

Ο Karsan Otomotiv δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες ή / και ζημίες που προκύπτουν ή προκύπτουν από τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται με βάση τις πληροφορίες ή τα δεδομένα που δημοσιεύονται σε αυτόν τον ιστότοπο ή από την αποτυχία αυτών των πληροφοριών να φτάσουν στον ιστότοπο. Η δημοσίευση αυτού του δικτυακού τόπου δεν αποτελεί δέσμευση έναντι οποιουδήποτε ατόμου ή / και οργανισμού με οποιονδήποτε τρόπο. Κάθε ευθύνη για κάθε απόφαση που πρέπει να ληφθεί υπό το φως των πληροφοριών που βρίσκονται σε αυτή την ιστοσελίδα ανήκει στο άτομο που επισκέπτεται τον ιστότοπο.

 

Ο Karsan Otomotiv δεν φέρει ευθύνη για τυχόν άμεσες ή έμμεσες απώλειες ή ζημίες που μπορεί να προκύψουν από την πρόσβαση ή τη χρήση της ιστοσελίδας του Karsan Otomotiv ή από την πρόσβαση ή τη χρήση άλλων δικτυακών τόπων που έχουν φτάσει στον εν λόγω δικτυακό τόπο.

 

Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για όλες τις πληροφορίες και δηλώσεις που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα (σχέδια, εικόνες, λογότυπα κ.λπ.) ανήκουν στον Karsan Otomotiv και τους μετόχους του και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν χωρίς την έγγραφη άδεια του Karsan Otomotiv. Οποιεσδήποτε διαφωνίες προκύπτουν από τη χρήση του ιστότοπου και του περιεχομένου του θα βασίζονται στο κείμενο της τουρκικής νομικής αποποίησης ευθύνης και στην περίπτωση αυτή, του Karsan Otomotiv. αναλαμβάνει να ασκεί κάθε είδους νόμιμο δικαίωμα.

KARSAN

How can we help you?