ΤΟ ΠΡΟΦΊΛ ΜΑΣ

Συνολικός αριθμός υπαλλήλων: 1082

H Karsan απασχολεί σήμερα 1082 άτομα με μέση ηλικία απασχόλησης τα 36, 203 από τα οποία ανήκουν στον διοικητικό κλάδο και 879 στην παραγωγή και στις λοιπές υπηρεσίες.

Το 75% του διοικητικού προσωπικού είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ το 25% είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, κάτι το οποίο τοποθετεί την Karsan σε ανώτερο επίπεδο από τα πρότυπα του βιομηχανικού κλάδου.

Το προσωπικό παραγωγής και υπηρεσιών αποτελείται από 471 αποφοίτους βιομηχανικής τεχνικής εκπαίδευσης, 141 αποφοίτους κολλεγίου, 66 πτυχιούχους γυμνασίου και 201 πτυχιούχους στοιχειώδους εκπαίδευσης. Το 84% των υπαλλήλων που εργάζονται στο εξωτερικό μιλούν άπταιστα μία ξένη γλώσσα και το 13% μιλάει άπταιστα μια επιπλέον (δεύτερη) ξένη γλώσσα.
 


Εκπαιδευτικό Υπόβαθρο Διοικητικού Τμήματος


Υπόβαθρο Σχηματισμού Διοικητικού Τμήματος


Εκπαιδευτικό Υπόβαθρο Παραγωγής και Υπηρεσιών Πεδίου


Αναλογία Ανδρών / Γυναικών (Λευκού-Κολάρου)


Μέση Ηλικία / Αρχαιότητα


KARSAN

How can we help you?