KARSAN

איך נוכל לעזור לך?

e-ATA 12
e-ATA 12
שמור על האנרגיה שלך
#שמורעלהאנרגיהשלך

e-ATA 12 מושבי נוסעים

מי רוצה מסע נוח מתקדם?

"כל מה שאתה זקוק לו לצורך מסע שלו נמצא בתוך ה- e-ATA. טען את הטלפון החכם שלך עם יציאות USB, הישען לאחור ותיהנה מדממה בזמן שאתה מטייל ברחבי העיר. 
מערכת לטיהור אוויר תמחזר את האוויר באופן מתמשך ומעניקה חוויית אוויר נקי לכל אורך הדרך."
 

תוכל לשמוע את פעימות הלב שלך
ה- e-ATA כל כך שקט שתוכל לשמוע כל פעימת לב. תרגיש מרוענן.


 

How can we help you?

Please provide us with the necessary information if you would like us to contact you for more details…