אחזקה תקופתית

אחזקה תקופתית

אחזקה נאותה חיונית כדי להאריך את חיי כלי הרכב. מסיבה זו נקבעו מספר נהלי בקרה ואחזקה בטבלת האחזקה התקופתית, בהתאם לדגם. בנוסף, במהלך פרק הזמן שבין שני טיפולים תקופתיים, יש לבצע אחזקה שוטפת כגון: בדיקה ומילוי נוזלי שירות ובקרת לחץ הצמיגים. בנוסף לנהלים המתוזמנים לכל טיפול תקופתי, במידה יש צורך בהחלפת חלקים או תיקונים, הם מבוצעים לאחר אישור הלקוח. ניתן להשתמש במפרט הטכני של נוזלי וחומרי לטיפולים תקופתיים ולאחזקה שוטפת. אין להשתמש במוצרים שאינם מפורטים במפרטים אלה. במקרה של שימוש במוצרים לא מתאימים ותוספים לשמן או לדלק, כלי הרכב לא יוכל להישאר במסגרת האחריות.

 

צור קשר

 

KARSAN

How can we help you?