POLITIKA

Kokybės Politika

 

Vadovaudamasi savo pamatine vizija, „Karsan“ nustatė savo tikslą atitikti ir netgi viršyti klientų lūkesčius, pirmenybę teikdama produktų saugai ir siekdama nuolatinio kokybės gerinimo.

„Karsan“ kokybės valdymo systema yra dokumentuota ir sertifikuota pagal ISO / TS 16949: 2002 standarto reikalavimus.

„„Karsan““ vadovauja organizacijai savo aiškiai suformuluotomis misijų sąlygomis ir suderina savo viziją su kiekvienu nariu.

Politikos diegimas

Efektyvus ir organiškas bendravimas

Siūlomi techniniai ir elgsenos ugdymo mokymai

„Karsan“ diegia „Built-in-Quality“, kad pašalintų netinkamų gaminių srautą ir sukurtų efektyvią gamybą.

Viską atlikite teisingai iškart, standartizuokite ir patvirtinkite standartų atitiktį.

„Karsan“ siekia pasiekti ilgalaikį pasitenkinimą kartu ir su tiekėjais ir su klientais.

Dalinkitės taikiniais, problemomis ir pažanga bendravimo, kuris apima efektyvumą ir pasitikėjimą, pagalba.

Užtikrinkite ilgąlaikį bendradarbiavimą.

„„Karsan““, vadovaudamasi nuolatiniu tobulinimo metodu, dirba su duomenimis ir siekia tobulumo, didindama gamybos ir paramos procesų produktyvumą iki tarptautinio lygmens .

Jei norite pamatyti didesnį dokumentų vaizdą, spustelėkite paveikslėlius žemiau.
 

ISO - 9001 - AKÇALAR

ISO - 9001 - EUROPE - SRL

ISO - 9001 - OSB

IATF - 16949 - OSB

IATF - 16949 - HOSAB

 

Aplinkos PolitikaAplinkosaugos valdymo sistema, kurią sukūrė „Karsan“, išlaiko visus gamybos ir paslaugų veiksnius, galinčius turėti įtakos kontroliuojamai aplinkai, nuosekliai gerinant aplinkosauginį veiksmingumą ir laikantis visų aplinkosaugos taisyklių.

2004 m. sausio 27 d. „Karsan“ buvo suteiktas BVQI sertifikatas, o 2004 m. Vasario 24 d. TSE (Turkijos standartų institutas) išdavė ISO 14001 Aplinkos valdymo sistemų sertifikatą.2004 m. sausio 27 d. „Karsan“ buvo suteiktas BVQI sertifikatas, o 2004 m. Vasario 24 d. TSE (Turkijos standartų institutas) išdavė ISO 14001 Aplinkos valdymo sistemų sertifikatą.

Bendrovės buitinių ir pramoninių nuotekų valymo įrenginiai, įrengti naujausiomis technologijomis, yra visiškai automatiniai ir visi proceso parametrai automatiškai registruojami ir stebimi. Pilnai įrengta aplinkos laboratorija atlieka nuotekų analizę ir kontrolę pagal atitinkamus reglamentus ir išleidimo standartus.

Dūmtraukių dujų deginimo patalpa, įrengta vadovaujantis oro taršos ir taršos šaltinių emisijos standartais, neleidžia teršalų koncentracijai patekti į aplinką. Deginimo metu generuojama energija nukreipiama į paviršių apdorojimo vonių šildymą, ne tik tam kad sumažinti poveikį aplinkai, bet ir tam, kad būtų išlaikytas efektyvus energijos ir gamtinių dujų naudojimas.

„„Karsan““ taip pat sukūrė pavojingų atliekų, kurios yra gamybos veiklos rezultatas, surinkimo ir kontrolės sistemą. Nukreipiant vandens nutekėjimą iš chemikalų sandėliavimo ir pavojingų atliekų teritorijų į vandens valymo įrenginius, sumažėja požeminio vandens dirvožemyje kaupimosi rizika.

Toliau siekdama sumažinti neigiamą gamybos proceso ir gaminių poveikį aplinkai per visą jų veikimo laikotarpį, „Karsan“ pagarbą aplinkai laiko savo veiklos priešakyje.

Mūsų Aplinkosaugos PolitikaMūsų Aplinkosaugos Politika
Apsaugoti ir išsaugoti aplinką laikydamiesi visų aplinkosaugos įstatymų ir kitų teisės aktų, kontroliuodami poveikį aplinkai, mažinant neigiamus reiškinius, nuolat gerinant aplinkosauginį veiksmingumą, didinant aplinkosauginį sąmoningumą ir siekiant „eksplotacinio pranašumo“ visose gamybos operacijose, palikti švarią gamtą ateities kartoms.Apsaugoti ir išsaugoti aplinką laikydamiesi visų aplinkosaugos įstatymų ir kitų teisės aktų, kontroliuodami poveikį aplinkai, mažinant neigiamus reiškinius, nuolat gerinant aplinkosauginį veiksmingumą, didinant aplinkosauginį sąmoningumą ir siekiant „eksplotacinio pranašumo“ visose gamybos operacijose, palikti švarią gamtą ateities kartoms.


„Karsan“ Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. planuoja įgyvendinti šią politiką šiais būdais:„Karsan“ Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. planuoja įgyvendinti šią politiką šiais būdais:

 • Užtikrinant, kad būtų laikomasi visų teisinių ir kliento reikalavimų, susijusių su aplinka, siekiant nuolatinio augimo ir tobulinimo,
 • Atsižvelgiant į turimas technines ir ekonomines galimybes, naudojant tinkamiausias technologijas, kurios yra mažiausiai žalingos aplinkai, mažina žaliavų naudojimą ir saugo gamtos išteklius,
 • Visuomet apsvarstant poveikį aplinkai projektuojant įrenginius ir procesus,
 • Kuriant aplinkos valdymo sistema, kad mūsų aplinkosauginis veiksmingumas būtų nuolat tobulinamas,
 • Skatinant savo darbuotojų, subrangovų ir bendruomenės suvokimą apie mūsų atsakomybę gamtai bei užtikrinant jų dalyvavimą,
 • Nuolat bendraujant su tiekėjais ir klientais, kad kartu dirbdami pagerintume mūsų gaminių poveikį aplinkai,
 • Sumažinant gamybos, pristatymo, sandėliavimo, procedūrų, apdorojimo ir priežiūros metų susidarančių atliekų kiekį, kuriant perdirbimo bei pakartotino vartojimo alternatyvas,
 • Sumažinant riziką, susijusią su situacijomis, numatytomis darbuotojų profesinės sveikatos ir saugumo apraše, ir sukuriant integruotą sveikatos, saugumo bei aplinkosaugos vientisumo aplinką.
 • Spustelėkite, jei norite pažiūrėti didesnę dokumento versiją.
 • Mūsų darbuotojų sveikatos ir saugumo politika


Jei norite pamatyti didesnį dokumentų vaizdą, spustelėkite paveikslėlius žemiau.
 

TS - EN -İSO - 14001:2023

 

 

Profesinis Saugumas iki Nelaimingo Atsitikimo.Pripažindami, kad vertingiausias „„Karsan““ turtas yra žmonės, dirbantys visuose jos padaliniuose, mūsų tikslas yra pasiekti tobulumą suteikiant saugią, patikimą bei nuolat tobulinamą darbo aplinką darbuotojams, svečiams ir subrangovams.

„Karsan“ planuoja įgyvendinti darbuotojų sveikatos ir apsaugos politiką šiais būdais:

 • Įvertinant visus pavojus ir imantis apsaugos priemonių, siekiant sumažinti galimų pavojų poveikį,
 • Mokant savo darbuotojus apie ISG, siekiant padidinti jų žinias apie šias problemas,
 • Užtikrinant visų dalyvavimą nuolat vystant ir tobulinant musų valdymo sistemą,
 • Imantis reikiamų veiksmų, kad būtų pasiruošta nenumatytiems atvejams,
 • Atitinkant visas įstatymų numatytas sąlygas.
 • Spustelėkite, jei norite pažiūrėti didesnę dokumento versiją. 
   

Jei norite pamatyti didesnį dokumentų vaizdą, spustelėkite paveikslėlius žemiau.

 

TSE - İSG - OHSAS - TS - 18001            

 

IQNET-TS - 18001-2014-

 

 

 

KARSAN

How can we help you?