Passenger Seats - Jest+ | Karsan
KARSAN

Hvordan kan vi hjelpe deg?

JEST+
JEST+
ET DESIGNVIDUNDER
#ThinkBigGetSmall
MINDRE ER MER
MINDRE ER MER
HVIS BUSSEN IKKE ER FULL UTENFOR RUSHTIDEN,
HVORFOR IKKE KJØRE EN LITEN BUSS?
#ThinkBigGetSmall
 JEST+ TENK STORT, VÆR LITEN
JEST+ TENK STORT, VÆR LITEN
MINSTE MEDLEM I FLÅTEN DIN
#ThinkBigGetSmall

JEST+ Passasjerseter

DIN EFFEKTIVE FORRETNINGSPARTNER
MAKSIMAL KAPASITETSUTNYTTELSE

Jest + gir deg mulighet til et lønnsomt eierskap hele levetiden og en investering som en "liten buss" med kapasitet og layoutalternativer.

MENNESKEFOKUSERT BYBUSS
Jest+ tilbyr ekstra setealternativer for å tilfredsstille komfortstandarden din. Setene som vender fremover er ideelt plassert for passasjerer. Denne stillingen lar dem føle seg mer komfortable under kjøreturen.
PASSASJERSETEALTERNATIVER

Jest + leveres med to layoutalternativer: 9 faste seter + 4 sammenleggbare seter og 10 faste seter + 4 sammenleggbare seter. Setene leveres i plast eller plast med puter.

9 faste seter + 4 sammenleggbare seter
10 faste seter + 4 sammenleggbare seter
Hvordan kan vi hjelpe deg?

Please provide us with the necessary information if you would like us to contact you for more details…