KARSAN EKSPORTERER 227 MENARINIBUS CITYMOOD-BUSSER TIL ROMA KOMMUNE!

10 juni 2019

Roma-provinsen vil bestille 227 busser fra Industria Italiana Autobus SpA (IIA) som Karsan har en eierandel på 28,6 % av aksjene i.10-meters og 12-meters diesel- og CNG-bussene som ble bestilt av Roma kommune, vil bli produsert av Karsan i Bursa-anlegget deres for levering innen utgangen av året.Menarinibus Citymood-bussene vil betjene Roma med sine ca. 7,2 millioner turister hvert år.Karsans adm. dir., Okan Baş, uttalte at med bussene som skal leveres til Roma ble de samlede ordrene Karsan oppnådde i 2019 320 enheter på til sammen € 61,3 mill., og fortsatte: "Fra starten av samarbeidet med IIA vil vi ha eksportert samlet over 1000 enheter med Menarinibus Citymood-busser innen utgangen av inneværende år.

Ved å tilby moderne og tilpassede løsninger for å dekke massetransportbehovet i hver by fortsetter Karsan en betydelig økning i eksporten blant annet med bidrag fra eierandelen på 28,6 % i Industria Italiana Autobus SpA (IIA).Det siste resultatet av dette samarbeidet var en bestilling på 227 busser til Karsan som skal leveres til Roma-provinsen, som er blant de mest populære turistmålene i verden.Karsan vil produsere disse 10-meters- og 12-metersbussene i Bursa-anleggene og leverte dem innen utgangen av 2019.Disse Menarinibus Citymood-bussene vil bli tatt i bruk i Roma, som hvert år har besøk av rundt 7,2 millioner turister.

Ordrer på € 61,3 mill. på fem måneder!
Baş rapporterte i sine kommentarer til eksporten av Menarinibus Citymood at "IIA-partnerskapet var et avgjørende trekk i strategien om å bli et globalt merke.Vår økte eierandel i IIA gir oss mulighet til å komme videre i Europa på en sterkere og mer overbevisende skritt.Året 2019 var av spesiell betydning for eksporten av Menarinibus Citymood-bussene.Inkludert bussene til Roma nådde vi en total ordremasse på 320 enheter med Menarinibus Citymood, og dette utgjorde € 61,3 mill. i løpet av de første fem månedene i fjor.Når vi går videre med samarbeidet med IIA, overskred den samlede eksport av Menarinibus Citymood 1000 enheter i løpet av året.

KARSAN

How can we help you?