Întreținerea periodică

Periodic Maintenance

Durata de viață a vehiculului poate fi prelungită doar printr-o întreținere adecvată. Acesta este motivul pentru care tabelul de întreținere periodică cuprinde o serie de proceduri de inspecție și întreținere adaptate la fiecare model în parte. În plus, în intervalul dintre două operații de întreținere, se vor efectua și verificări regulate precum întreținerea de rutină, completarea lichidelor și verificarea presiunii din anvelope. Pe lângă procedurile planificate pentru fiecare întreținere, înlocuirile de piese și reparațiile necesare sunt efectuate după ce se obține acordul clientului. Sunt stipulate și specificațiile tehnice ale lubrifianților lichizi și solizi utilizați la întreținerea periodică. Nu se vor utiliza produse care nu respectă specificațiile. În cazul utilizării unor produse necorespunzătoare și a unor aditivi pentru ulei sau combustibil, garanția vehiculului nu va mai fi valabilă.

 

CONTACT