POLITICA DE RESURSE UMANE

İnsan Kaynakları Politikası
 

Compania noastră urmărește să se dezvolte alături de angajați, clienți și toate părțile interesate, în toate aspectele legate de producție și de management, pe baza principiului „Oamenii pe primul loc”, asumându-și următoarele angajamente

 • Satisfacerea nevoilor forței de muncă din perspectiva planificării resurselor umane actuale și viitoare;
 • Crearea unui mediu transparent și sigur, unde munca în echipă să fie susținută și participativă, iar responsabilitatea corporativă să fie încurajată;
 • Investirea în resurse umane și monitorizarea dezvoltării angajaților din perspectiva perfecționării continue, conform strategiilor și obiectivelor companiei;
 • Asigurarea adoptării unui sistem de performanță echitabil pe care angajații să-l poată accepta și aprecia;
 • Îmbunătățirea și dezvoltarea satisfacției angajaților conform așteptărilor acestora și așteptărilor companiei și, în acest scop, evaluarea percepțiilor angajaților privind satisfacția și a indicatorilor de performanță; 
 • Evaluarea tuturor proceselor legate de angajați ca un tot, într-o abordare integrată, structurarea managementului proceselor, raportarea și dezvoltarea continuă;
 • Inițierea de programe inovatoare cu o abordare axată pe soluții și pe rezolvarea problemelor, crearea și monitorizarea noilor sisteme.

În acest context, calificările esențiale pe care le urmărim la colegii noștri:

 • Competențe de comunicare
 • Managementul stresului și motivație internă
 • Axare pe rezultate
 • Muncă în echipă și cooperare
 • Managementul timpului și stabilirea priorităților
 • Spiritul de inițiativă
 • Responsabilitatea corporativă
 • Responsabilitatea privind costurile și productivitatea
 • Gândirea analitică
 • Cunoașterea proceselor
 • Aptitudini de negociere