Passenger Seats - Atak | Karsan
KARSAN

Hur kan vi hjälpa dig?

ATAK
ATAK
ANVÄND DITT FÖRSTÅND, VÄLJ EFFEKTIVT
#AtakUseYourMind
ATAK STADSBUSS 8 M
ATAK STADSBUSS 8 M
VÄLJ DET LOGISKA SÄTTET
#AtakUseYourMind

ATAK DIESEL - Passagerarsäten

OPTIMALT KAPACITETSUTNYTTJANDE

ATAK har många värden i sin unika kompakta konstruktion varav ett är passagerarkapaciteten. 

TRANSPORTERA MER FÖRBRUKA MINDRE
Atak erbjuder högsta tänkbara kapacitetsutnyttjande samtidigt som den förbrukar minimalt när det gäller bränsle, underhåll och anskaffning i synnerhet jämfört med stora bussar. Dessutom finns det alltid en layoutlösning med ATAK med dess många olika layoutalternativ.
ALTERNATIV FÖR UTFORMNING AV PASSAGERARSÄTEN

ATAK erbjuder dig många olika alternativ och ett av dem kommer att uppfylla dina krav när det gäller säten. Från 21 till 23 fasta säten + 2 eller 4 fällbara säten och 18 fasta + 4 fällbara säten finns för ATAK.

18+4
21+2
21+4
21+4
23+2
23+4
Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna nödvändig information till os om du vill att vi ska ta kntakt med dig för mer detaljerad information...