e-JEST - Gallerier

ELEKTRIFIERAD LITEN STADSBUSS

e-JEST som är utformad för att mata huvudlinjerna inom stadens transportsystem är enkel att manövrera på trånga gator tack vare sin kompakta storlek. Den möjliggör därför ett transportnät som kan expandera och komma fram till varje punkt i staden.

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna nödvändig information till os om du vill att vi ska ta kntakt med dig för mer detaljerad information...