e-JEST
e-JEST
#PositiveEnergyoftheCity
e-JEST
e-JEST
#PositiveEnergyoftheCity

e-JEST - Passagerarsäten

RYMLIG INTERIÖR
BÄSTA TÄNKBARA KAPACITETSUTNYTTJANDE

e-JEST erbjuder rymliga möjligheter med sin rymligt utformade interiör, sina panoramafönster och väl tilltagna utrymme mellan sätena så att passagerarna bara behöver luta sig tillbaka och titta på stadsbilden.

> e-JEST Passagerarsäten
STADSBUSS FOKUSERAD PÅ MÄNNISKAN
Passagerare som kommer in i e-JEST kan nå sätena som är placerade på det låga golvet bekvämt utan ett extra steg. Med alla framåtriktade säten tillbringar dessutom alla passagerare en njutbar tid i e-JEST.
Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna nödvändig information till os om du vill att vi ska ta kntakt med dig för mer detaljerad information...