Gallery - Jest+ | Karsan
KARSAN

Hur kan vi hjälpa dig?

JEST+ GALLERI

ÄVEN KÄND SOM DEN LILLA STADSBUSSEN

Jest + som är utformad för att mata huvudlinjerna inom stadens transportsystem är enkel att manövrera på trånga gator tack vare sin kompakta storlek. Därför kan ditt transportnätverk expandera till varje plats i staden på andra tider än rusningstiden.

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna nödvändig information till os om du vill att vi ska ta kntakt med dig för mer detaljerad information...