Gallery - Jestronic | Karsan
KARSAN

Hur kan vi hjälpa dig?

JESTRONIC Gallerier

ÄVEN KÄND SOM DEN LILLA STADSBUSSEN

Jestronic som är utformad för att mata huvudlinjerna inom stadens transportsystem är enkel att manövrera på trånga gator tack vare sin kompakta storlek. Därför kan ditt transportnätverk expandera till varje plats i staden på andra tider än rusningstiden. 


 

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna nödvändig information till os om du vill att vi ska ta kntakt med dig för mer detaljerad information...