Passenger Seats - Jestronic | Karsan
KARSAN

Hur kan vi hjälpa dig?

Otomatik Vitesli Jestronic
JESTRONIC
LITEN STADSBUSS MED AUTOMATISK VÄXLINGSKOMFORT
#ThinkBigGetSmall
Less is More
JU MINDRE DESTO BÄTTRE
VARFÖR KÖR DU INTE EN LITEN BUSS OM DINA SÄTEN INTE ÄR UPPTAGNA NÄR DET INTE ÄR RUSNINGSTID?
#ThinkBigGetSmall
Less Is More 2
JESTRONIC AUTOMATIC
LITEN OCH EFFEKTIV MED ÖKAD KÖRKOMFORT
#ThinkBigGetSmall

JESTRONIC -Passagerarsäten

DIN EFFEKTIVA AFFÄRSPARTNER
BÄSTA TÄNKBARA KAPACITETSUTNYTTJANDE

Jestronic ger dig möjligheten till ett livslångt lönsamt ägarskap och dito investering som en "liten buss" med sin kapacitet och sina layoutalternativ.

STADSBUSS FOKUSERAD PÅ MÄNNISKAN
Jestronic erbjuder alternativa säten av plast och av skumgummi för att tillfredsställa dina komfortstandarder. Framåtvända säten är idealiskt placerade för passagerare. Denna placering gör att de kan känna sig mer bekväma under sina åkturer.
ALTERNATIV FÖR PASSAGERARSÄTEN

Jestronic erbjuds med 2 layoutalternativ, 9 fasta säten + 4 fällbara säten och 10 fasta säten + 4 fällbara säten. Säten finns som plastsäten eller plastsäten med stoppning.

9 fasta säten + 4 fällbara säten
10 fasta säten + 4 fällbara säten
Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna nödvändig information till os om du vill att vi ska ta kntakt med dig för mer detaljerad information...