INTEGRERADE OCH INDUSTRIELLA TJÄNSTERKarsan har utvecklat och specialiserat sig på körklara verkstadsskötselprojekt. 

Vi tillhandahåller fullständig service till kommuner, från etablering av gasfyllningsstationer till underhåll och förberedelse av bussarna för arbetet följande dag. 

Idag driver vi verkstäder i 3 olika länder, 16 olika städer och över 35 platser totalt varav en är den näst största gasfyllningsstationen i Europa.

Karsan tillhandahåller för närvarande verkstadsskötseltjänster för 1643 bussar, 862 gas- och 781 dieseldrivna fordon på alla platser med en total yta på över 440000 kvadratmeter

Integrerade tjänster