VÅR PROFIL

Totalt antal anställda: 1082

Karsan har för närvarande 1082 anställda med en genomsnittlig anställningsålder på 36 varav 203 är i den administrativa delen och 879 inom produktionen och inom fältservice.  

75 % av den administrativa personalen har en kandidatexamen medan 25 % har en magisterexamen vilket tar Karsan bortom standarden inom industrin.

Produktions- och fältservicepersonalen består av 471 personer med examen på industriprogrammet, 141 personer med examen på yrkesförberedande program, 66 personer med gymnasieutbildning och 201 personer med grundskoleexamen. 84 % av tjänstemännen talar ett främmande språk flytande och 13 % talar ytterligare ett språk flytande. 


Utbildningsbakgrund administrativa avdelningen


Bildningsbakgrund administrativa avdelningen


Utbildningsbakgrund produktion och fältservice


Förhållande män/kvinnor (tjänstemän)


Medelålder / tjänsteålder