KARSAN EXPORTERAR 227 MENARINIBUS CITYMOOD-BUSSAR TILL KOMMUNEN ROM!

10 juni 2019

Kommunen Rom kommer att beställa 227 bussar från Industria Italiana Autobus SpA (IIA) där Karsan äger 28,6 % av aktierna. De diesel- och gasbussar på 10 och 12 meter som beställts av kommunen Rom kommer att tillverkas av Karsan i dess anläggning i Bursa för leverans i slutet av året. Bussarna Menarinibus Citymood kommer att betjäna Rom som tar emot ungefär 7,2 miljoner turister varje år. Karsans VD, Okan Baş, menade att med de bussar som ska levereras till Rom uppgick de totala beställningar som Karsan tog emot under 2019 till 320 enheter med ett värde på 61,3 miljoner euro och han fortsatte "Från början av vårt samarbete med IIA kommer vi att ha exporterat över 1000 enheter av bussarna Menarinibus Citymood i slutet av detta år." 

Karsan fortsätter sin betydande ökning av exporten med hjälp av sitt aktieinnehav i Industria Italiana Autobus SpA (IIA) på 28,6 % och tillhandahåller moderna och ordnade lösningar för transportbehov för varje stad. Det senaste resultatet av detta samarbete har gett Karsan en beställning på 227 bussar till kommunen Rom som är bland de mest populära turistdestinationerna i världen. Karsan kommer att tillverka dessa bussar på 10 och 12 meter i sin anläggning i Bursa och kommer att leverera dem i slutet av 2019. Dessa Menarinibus Citymood-bussar kommer att tas i drift i Rom som tar emot ungefär 7,2 miljoner turister varje år.

Beställningar till ett värde av 61,3 miljoner euro under fem månader!
Baş berättade under sina kommentarer till exporten av Menarinibus Citymood att "kompanjonskapet med IIA var ett avgörande steg i vår strategi att bli ett globalt märke. Vår ökade andel av IIA ger oss möjligheten att flytta framåt i Europa med starkare och mer självsäkra steg. År 2019 har blivit extra viktigt vid exporten av våra bussar Menarinibus Citymood. Med bussarna till Rom har vi nått en total beställning av 320 enheter Menarinibus Citymood med ett värde på 61,3 miljoner euro under de första fem månaderna detta år. Vi går vidare från vårt samarbete med IIA och vår totala export av Menarinibus Citymood kommer att överstiga 1000 enheter i slutet av året."