Gallery - Star | Karsan
KARSAN

Hur kan vi hjälpa dig?

SKOLBUSSEN STAR

EN FÖRSTKLASSIG RESA BÖRJAR PÅ SKOLVÄGARNA

Med en passagerarkapacitet på upp till 33 personer och en total längd på 8 meter är skolbussen Star utformad som en första klassens resekamrat för alla stadsgator med maximal komfort. Dess kraftfulla motor håller dig alltid på rätt kurs.

Hur kan vi hjälpa dig?

Lämna nödvändig information till os om du vill att vi ska ta kntakt med dig för mer detaljerad information...