Atak electric galéria | Karsan

ATAK ELECTRIC - GALÉRIA

NOVÁ ÚROVEŇ MOBILITY

Technológia, výkonnosť, pohodlie a ešte omnoho viac…
Vďaka 300 km dojazdu vozidla Atak Electric sa menia všetky očakávania a vzniká nová úroveň mobility.