Sedadlá Cestujúcich - Jestronic | Karsan
KARSAN

Ako vám môžeme pomôcť?

Ako vám môžeme pomôcť?

Poskytnite nám, prosím, potrebné informácie, ak si želáte, aby sme vás kontaktovali ohľadom podrobností...

Otomatik Vitesli Jestronic
JESTRONIC
MALÝ MESTSKÝ AUTOBUS S POHODLÍM AUTOMATIKY
#ThinkBigGetSmall
Less is More
MENEJ JE VIAC
PREČO NEUPREDNOSTNIŤ MALÝ AUTOBUS, KEĎ NIE SÚ MIMO ŠPIČKY OBSADENÉ VŠETKY VAŠE SEDADLÁ?
#ThinkBigGetSmall
Less Is More 2
JESTRONIC AUTOMATIC
MALÝ A EFEKTÍVNY S VAČŠÍM POHODLÍM JAZDY
#ThinkBigGetSmall

JESTRONIC - SEDADLÁ CESTUJÚCICH

VÁŠ EFEKTÍVNY OBCHODNÝ PARTNER
ŠPIČKOVÉ VYUŽITIE KAPACITY

Jestronic vám ponúka možnosť celoživotného rentabilného vlastníctva & investície vo forme „malého autobusu“ s rôznymi alternatívami kapacity a rozmiestnenia.

MESTSKÝ AUTOBUS ZAMERANÝ NA ĽUDÍ
Jestronic ponúka varianty s plastovými sedadlami a čalúnenými plastovými sedadlami vhodnými pre váš štandard pohodlia. Sedadlá sú umiestnené v smere jazdy, čo je pre cestujúcich ideálne. Týmto spôsobom majú cestujúci počas jazdy väčšie pohodlie.
ALTERNATÍVY SEDADIEL CESTUJÚCICH

Jestronic je k dispozícií v dvoch alternatívach rozmiestnenia sedadiel; 9 Nepohyblivých Sedadiel + 4 Polohovateľné Sedadlá alebo 10 Nepohyblivých Sedadiel + 4 Polohovateľné Sedadlá Sedadlá sú k dispozícii v prevedení z plastu alebo čalúneného plastu.

9 Nepohyblivých Sedadiel + 4 Polohovateľné Sedadlá
10 Nepohyblivých Sedadiel + 4 Polohovateľné Sedadlá