Sedadlá Cestujúcich - Jestronic | Karsan
KARSAN

Ako vám môžeme pomôcť?

Otomatik Vitesli Jestronic
JESTRONIC
MALÝ MESTSKÝ AUTOBUS S POHODLÍM AUTOMATIKY
#ThinkBigGetSmall
Less is More
MENEJ JE VIAC
PREČO NEUPREDNOSTNIŤ MALÝ AUTOBUS, KEĎ NIE SÚ MIMO ŠPIČKY OBSADENÉ VŠETKY VAŠE SEDADLÁ?
#ThinkBigGetSmall
Less Is More 2
JESTRONIC AUTOMATIC
MALÝ A EFEKTÍVNY S VAČŠÍM POHODLÍM JAZDY
#ThinkBigGetSmall

JESTRONIC - Sedadlá Cestujúcich

VÁŠ EFEKTÍVNY OBCHODNÝ PARTNER
ŠPIČKOVÉ VYUŽITIE KAPACITY

Jestronic vám ponúka možnosť celoživotného rentabilného vlastníctva & investície vo forme „malého autobusu“ s rôznymi alternatívami kapacity a rozmiestnenia.

MESTSKÝ AUTOBUS ZAMERANÝ NA ĽUDÍ
Jestronic ponúka varianty s plastovými sedadlami a čalúnenými plastovými sedadlami vhodnými pre váš štandard pohodlia. Sedadlá sú umiestnené v smere jazdy, čo je pre cestujúcich ideálne. Týmto spôsobom majú cestujúci počas jazdy väčšie pohodlie.
ALTERNATÍVY SEDADIEL CESTUJÚCICH

Jestronic je k dispozícií v dvoch alternatívach rozmiestnenia sedadiel; 9 Nepohyblivých Sedadiel + 4 Polohovateľné Sedadlá alebo 10 Nepohyblivých Sedadiel + 4 Polohovateľné Sedadlá Sedadlá sú k dispozícii v prevedení z plastu alebo čalúneného plastu.

9 Nepohyblivých Sedadiel + 4 Polohovateľné Sedadlá
10 Nepohyblivých Sedadiel + 4 Polohovateľné Sedadlá
Ako vám môžeme pomôcť?

Poskytnite nám, prosím, potrebné informácie, ak si želáte, aby sme vás kontaktovali ohľadom podrobností...