VYLÚČENIE ZODPOVEDNOSTI

Karsan Otomotiv San. vo Tic.A.Ş. ("Karsan Otomotiv") Vlastníkom tejto webovej stránky je Karsan Otomotiv. Užívatelia, ktorí navštevujú našu webovú stránku, akceptujú nasledujúce podmienky pre všetky zámery a účely, aby sa neobmedzovali len na to, čo je tu uvedené.

 

Všetky informácie, tabuľky, komentáre a odporúčania obsiahnuté v en.karsan.com.tr a všetky odkazy boli sprístupnené na účely informovania používateľa. Karsan Otomotiv vynaložil všetko úsilie, aby zabezpečil, že aktuálne informácie obsiahnuté na jeho internetovej stránke sú presné. Pokiaľ ide o revíziu alebo zmenu ktorejkoľvek z informácií zverejnených na tejto internetovej stránke, Karsan Otomotiv, vyhradzuje si všetky práva ako jediná strana oprávnená vykonávať revízie, úpravy, zmeny alebo vymazania informácií na webovej stránke. Pretože niektoré vyhlásenia na tejto stránke boli urobené v súvislosti s budúcimi okolnosťami, je možné, že môže obsahovať určité riziká a neistoty. Skutočné výsledky a vývoj sa môžu z rôznych dôvodov odlišovať od toho, čo tu bolo uvedené alebo implicitné.

 

Používatelia môžu používať údaje a dokumenty len na informačné účely. Žiadna z týchto informácií nesmie byť, čiastočne ani v plnej miere, kopírovaná, distribuovaná, prenajatá, duplikovaná, sublicencovaná, zmenená, uložená na budúce použitie, ani používaná alebo byť zmluvne určená na použitie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Karsan Otomotiv.

 

Manipulácia s akýmkoľvek spôsobom s informáciami na tejto webovej stránke si bude vyžadovať všetky druhy trestných činov.

 

Karsan Otomotiv nie je v žiadnom prípade zodpovedný za akékoľvek straty a / alebo škody, ktoré vzniknú alebo vzniknú z transakcií uskutočnených na základe informácií alebo údajov zverejnených na tejto webovej stránke alebo z dôvodu, že sa tieto informácie nedostali na webovú stránku. Zverejnenie tejto webovej stránky nepredstavuje záväzok žiadnej osobe a / alebo organizácii akýmkoľvek spôsobom. Všetka zodpovednosť za každý druh rozhodnutia, ktoré sa má vykonať na základe informácií uvedených na tejto webovej stránke, spočíva na osobe, ktorá navštívi webovú stránku.

 

Karsan Otomotiv nenesie zodpovednosť za žiadne priame alebo nepriame straty alebo škody, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku prístupu alebo používania webovej stránky Karsan Otomotiv alebo z prístupu alebo používania iných webových stránok, ku ktorým sa dostanete prostredníctvom uvedenej webovej stránky.

 

Autorské práva na všetky informácie a vyhlásenia uvedené na tejto webovej stránke (návrhy, obrázky, logá atď.) Patria spoločnosti Karsan Otomotiv a jej akcionárom a nemôžu byť použité bez písomného súhlasu Karsan Otomotiv. Akékoľvek spory, ktoré môžu vzniknúť z používania webovej stránky a jej obsahu, budú založené na texte tureckého právneho vyhlásenia o odmietnutí zodpovednosti av tomto prípade Karsan Otomotiv. zaväzuje sa vykonávať všetky druhy právnych práv.