OEM

Karsan poskytuje služby v oblasti vývoja, výroby, marketingu, predaja a popredajnej fázy pre vozidlá značky Karsan na domácom a zahraničnom trhu.

Jednou z odlišných špecifík Karsanu je sieť hodnôt, ktorá sa skladá zo štyroch krokov;

  • Vývoj Výrobkov
  • Výroba
  • Organizácia Predaja A Popradajnej Fázy
  • Integrované Služby
     

Výrobná sila Karsanu pramení z dvoch výrobných závodov, z ktorých prvý je Hasanaga s celkovou plochou 200.000 metrov štvorcových a výrobnou kapacitou 65 000 jednotiek ročne.

Druhý výrobný závod sa nachádza v Burse a špecializuje sa hlavne na výrobu kabín traktorov a karosérií autobusov s kapacitou 20 000 jednotiek ročne.

Po tom ako sme v roku 2013 na trh uviedli výrobky pod našou vlastnou značkou Karsan, sme začali klásť dôraz na rozšírenie našej siete a objemu predaja doma a zároveň aj v zahraničí.