ETİK KURUL VE ETİK KURUL İLE İLETİŞİM POLİTİKASI

 

Tüm Karsan çalışanları yasa ve şirket kurallarına tam uyumlu çalışmakla yükümlüdür. Yasa ve şirket kurallarına uyumlu çalışmanın işimizin ayrılmaz bir parçası olduğu çalışanlara ilk kademe, orta kademe ve üst düzey yöneticiler tarafından aktarılır.

 

Tüm Karsan çalışanlarından şirket değerlerine uygun, kültür bütünlüğü sağlayacak tavır ve davranışlar sergilemeleri beklenmektedir. Geçici çalışanlar da dahil olmak üzere Karsan bünyesinde istihdam edilen tüm çalışanlar “Karsan Çalışanları Etik Davranış Kuralları ve Uygulama Prosedürü”ne uymakla yükümlüdürler. Tüm iş ortaklarımızdan, iş etiği kuralları ve bu kuralları destekleyen uygulama prensiplerine uymaları beklenir.

 

Etik davranış kurallarının tüm çalışanlara bildirilmesi, çalışanların bu kurallara gerekli önemi vermelerinin sağlanması ve bu kurallara uyulması konusunda gerekli çaba ve liderliğin gösterilmesi Karsan’da görev yapan orta ve üst düzey yöneticilerin asli görev ve sorumlulukları arasındadır.

 

Şirket içinde ve/veya dışında kanun, yönetmelik, prosedür, politika, talimat vs. düzenlemelere aykırı davranışlarda bulunan Menfaat sahiplerinin (çalışanlar, müşteriler, pay sahipleri, tedarikçiler ve kurum dışındaki diğer ilişki içerisinde olunan kişiler veya kurumlar) etik kurallara aykırı davranışlarda bulunulduğunda ya da bu tür bir durumdan şüphelenildiğinde konunun aktarılması için ETİK KURUL oluşturulmuştur. 

 

Etik kurul ile iletişim;  etik@karsan.com.tr adresine mail yolu ile veya Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş. Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi Sanayi Caddesi 16225  Nilüfer Bursa adresine, alıcının Etik Kurul Başkanı veya İnsan Kaynakları Müdürü olduğu belirtilerek kapalı zarf içerisinde yer alan mektup ile yapılmalıdır. 

 

İsimsiz ihbarlar dikkate alınmayacak olup iletişimin gizli tutulması için gerekli çaba gösterilecektir.
 

KARSAN

Size nasıl yardımcı olabiliriz?