WCM STRATEJİLERİ

WCM yolunun izlenerek yangın söndürme yaklaşımlarından, sistematik adım adım iyileştirme yaklaşımına geçmektir. Kalite, maliyet ve teslimat alanlarında iyileştirme faaliyetlerinin geliştirilmesi, doğru veri analizi yaparak faaliyet planlarının ve programların uygulanması bunun sayesinde de en az kaynak ile en fazla faydanın sağlanmasıdır.
Yönetimin sürekli olarak faaliyetleri ve sonuçları izlemesi, hedeflere ulaşıldığını ve ulaşılan seviyenin kalıcı olduğunu doğrulamasıdır.

Bu stratejilerin geliştirilmesi;
Çalışmanın iyileştirilmesi, iş kazalarının önlenmesi ve risklerin ortadan kaldırılmasını, israfların azaltılıp toplam ekipman verimliliğinin ve ürün kalitesinin arttırılmasını buna bağlı müşteri memnuniyetinin sağlanmasını amaçlar.

İŞ GÜVENLİĞİ

İşletmede, çalışanların güvenlik içerisinde çalışmaları amacı ile işyeri şartlarının iyileştirilmesi ve iş güvenliği risklerinin ortadan kaldırılması hedefimizdir. 

İSRAF VE KAYIP ANALİZİ

Oluşan ve oluşabilecek tüm kayıp ve israfların belirlenmesi, detaylandırılması ve önlenmesi için çalışılması ve bunun sürekli kılınması faaliyetidir.

ODAKLANMIŞ İYİLEŞTİRME

Proseslerdeki 7 israfı (taşıma, stok, hareket/yürüme, bekleme, fazla üretim, gereksiz işlem, tamir) ortadan kaldırarak verimliliğin arttırılması faaliyetidir.

OTONOM FAALİYETLER - BAĞIMSIZ BAKIM

Çalışma alanlarında kalıcı bir düzen oluşturarak ekipman ve/veya tesislerin çalışma sürelerini ve çalışma ömürlerini artırmaya yardımcı olacak şekilde iyileştirmelerin gerçekleştirilmesi ve düzenli bakım faaliyetlerinin yürütülmesidir.

OTONOM FAALİYETLER - İŞYERİ ORGANİZASYONU

Güvenli ve iyi ergonomi şartları olan bir çalışma ortamı yaratarak ve prosesteki kayıpları ortadan kaldırarak yüksek verimde kaliteli ürünler üretilmesi faaliyetleridir. 

PROFESYONEL BAKIM

Çalışanların bilgi ve becerilerinin arttırılarak planlı bakım aktiviteleri ile arızaların azaltılması ve “0 Arıza” kültürü ile üretimdeki sürekliliğin minimum maliyetle sağlanmasıdır.

KALİTE

İşletmede üretim şartlarını kontrol altına alacak ve hatalı ürün üretimini önleyecek çalışmaları ve müşteri memnuniyetini garanti eden ürün üretimini koordine ederek hurda ve tamir maliyetlerinin minimize edilmesi faaliyetidir.

LOJİSTİK

Yarımamül ve hammadde stoklarını azaltarak, her türlü malzemeye ihtiyaç duyulduğu anda ve ihtiyaç duyulduğu miktarda hazır bulunmasının sağlanması ve bunu gerçekleştirmek üzere üretim programının seviyelendirilmesi faaliyetidir.

ERKEN EKİPMAN / ÜRÜN YÖNETİMİ

Yeni makine/ekipmanların geliştirilmesi sürecinde, mevcut ekipman ve makinelerin kullanımı esnasında elde edilen deneyimlerden faydalanılarak, güvenilirliği yüksek, hızlı devreye alınabilir ve kolay bakım yapılabilir makine/ekipman parkına ulaşılmasıdır.

İNSAN KAYNAKLARI GELİŞTİRME

Verimli ve kaliteli bir üretim sürecini sağlamak üzere her pozisyon için doğru yetenek ve yetkinliği ve çalışan motivasyonunu güvence altına alacak şekilde faaliyetlerin yürütülmesidir.

ÇEVRE VE ENERJİ

Kirlilik kaynaklarının elimine edilmesi/yönetilmesi ve doğal kaynakların her türlü kullanımında israfın önlenmesi bilinci ile hareket edilmesidir. 

KARSAN

Size nasıl yardımcı olabiliriz?