КАДРОВА ПОЛІТИКА

İnsan Kaynakları Politikası
 

Наша компанія, чия мета - розвиватися разом зі своїми працівниками, замовниками та акціонерами в усіх аспектах виробництва та управління, керуючись принципом «Орієнтований на людей підхід», прагне

 • Задоволення потреб співробітників із позицій поточного та майбутнього планування людських ресурсів;
 • Створення прозорого та безпечного середовища, в якому підтримується робота в команді, заохочується колективна та корпоративну свідомість;
 • Інвестування в людські ресурси та подальший професійний розвиток співробітників із перспективою постійного вдосконалення відповідно до стратегій та цілей компанії;
 • Забезпечення прийняття системи справедливої праці, яку працівники можуть прийняти та оцінити;
 • Поліпшення та розвиток задоволення співробітників відповідно до їхніх власних очікувань від компанії та з цією метою визначення почуття задоволення співробітників та показників ефективності праці;
 • Оцінка всіх процесів, пов’язаних із працівниками, як інтегрованого цілого, структурування управління процесами, звітності та постійного розвитку;
 • Ініціювання інноваційних рішень, орієнтовних на вирішення проблем, створення та моніторинг нових систем.

У цьому контексті основними кваліфікаціями, які ми прагнемо бачити у своїх колег, є:

 • Комунікативні навички
 • Управління стресом і внутрішня мотивація
 • Орієнтація на результат
 • Командна робота та співпраця
 • Управління часом і визначення пріоритетів
 • Ініціативність
 • Корпоративна свідомість
 • Поінформованість щодо вартості та продуктивності
 • Аналітичне мислення
 • Знання процесів
 • Навички ведення переговорів