YÖNETİM KURULU KOMİTELERİ VE ÇALIŞMA ESASLARI

Yönetim Kurulu Komiteleri ve Çalışma Esasları
Denetimden Sorumlu Komite

KOMİTE ÜYELERİ

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

BAŞLANGIÇ

Nevzat TüfekçioğluBaşkan

27 Mayıs 2021

Ahmet Nezih Olcay

Üye

21 Nisan 2022

 

Denetimden Sorumlu Komite Görev ve Çalışma Esasları

Kurumsal Yönetim Komitesi

KOMİTE ÜYELERİ

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

BAŞLANGIÇ

Müfit Ataseven

Başkan

21 Nisan 2022

Muhsin MengütürkÜye

27 Mayıs 2021

Evren Uçak

Üye

26 Mayıs 2022

 

Kurumsal Yönetim Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

Riskin Erken Saptanması Komitesi

KOMİTE ÜYELERİ

KOMİTEDEKİ GÖREVİ

BAŞLANGIÇ

Nevzat TüfekçioğluBaşkan

27 Mayıs 2021

Fatma Füsun Akkal BozokÜye

27 Mayıs 2021

Mehmet Altan Sungar

Üye

27 Mayıs 2021

 

Riskin Erken Saptanması Komitesi Görev ve Çalışma Esasları

KARSAN

Size nasıl yardımcı olabiliriz?