Politikalarımız | Karsan
KARSAN

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikamız

 

Karsan Otomotiv A,Ş olarak; Dünya kara ulaşım pazarında, müşteri ihtiyaçlarına yaratıcı, sürdürülebilir ve ilham veren çözümler ve öneriler sunmak için, Global Pazarlarda öncelikle tercih edilerek, ülkemizde sınıfındaki en değerli şirket olmak vizyonu ile ÜRÜN GÜVENLİĞİNİ öncelikli tutarak, ÜRÜN KALİTESİNİ sürekli geliştirmeyi benimsemekteyiz,

Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla bir bütünlük içinde aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışmak temel görev ve sorumluluklarımızdır;

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
İç ve dış müşterilerimizin beklentilerini karşılamak amacıyla oluşturduğumuz süreçlerimizde kaliteyi ve verimliliği, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselterek sürekli iyileştirme anlayışıyla mükemmeliğe ulaşmak,

KALİTE ANLAYIŞI
Yerinde kalite sistemi ile hatalara geçit vermeyen, ilk seferde doğru yapmayı hedefleyen ve bu sayede verimliliği yüksek üretim gerçekleştirmek; Ürünlerin ve proseslerin standart hale getirilerek, ürün kalitesini istenen seviyede tutacak ve sürdürebilecek kalite anlayışına ve yetkinliğine sahip olmak,

ÇALIŞANLARIN KATILIMI
Hedeflerle yönetim anlayışı ile tüm çalışanlarla birlikte aynı hedef doğrultusunda ilerlemek, etkin bir iletişim sağlanarak ekip çalışması ruhunu canlı tutmak. Eğitim desteği ile çalışanların teknik ve davranışsal yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamak,

SÜREÇLERİN VERİMLİLİĞİ
Verilere dayalı ve tüm süreçlerinde Yalın Yönetim anlayışı ile etkin ve verimli çalışmak,

Karsan Otomotiv A.Ş olarak tüm süreçlerimizin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesini ve standartlaştırılmasını sağlamak amacıyla oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemimizi sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Okan BAŞ
CEO


Belgelerin büyük hallerini görüntülemek için lütfen üzerine tıklayınız.
 

ISO - 9001

IATF - 16949 - OSB

IATF - 16949 - Akçalar

Çevre PolitikamızKarsan kurmuş olduğu çevre yönetim sistemi ile üretim ve hizmet faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel etkileri kontrol altında tutmakta, çevresel performansını sürekli iyileştirmekte ve tüm çevre yönetmeliklerine uymaktadır. Karsan 27.Ocak.2004 tarihinde BVQI ve 24.Şubat.2004 tarihinde TSE tarafından ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile sertifikalandırılmıştır.

Son teknoloji ile donatılmış evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisinin tüm çalışması bilgisayar ile takip edilip, proses parametreleri otomatik kayıda alınarak izlenebilmektedir. Atık suların ilgili yönetmeliklerde verilen deşarj standartlarına göre analiz ve kontrolü, her türlü donanıma sahip çevre laboratuvarında yapılmaktadır.

Hava kalitesi ve kaynaklar için emisyon standartları dikkate alınarak kurulan bacagazı yakma tesisi, bacalardan çıkan hava kirletici konsantrasyonların çevreye atılmasını önlemektedir. Yanma sırasında açığa çıkan enerji de, yüzey işlem prosesindeki banyoların ısıtılmasında kullanılmakta olup, çevresel etkilerinin azaltılmasının yanında, enerji ve doğal kaynakların etkin kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Faaliyetler sonucu oluşan tehlikeli atıklar için toplama ve kontrol sistemi kuran Karsan, kimyasal madde depolama alanı ve tehlikeli atık sahasının sızıntı sularını da atık su arıtma tesisine bağlayarak toprak ve yeraltı sularında oluşabilecek riski minimize etmektedir.

Ürünlerin üretim süreci ve yaşam evresi boyunca çevrede oluşabilecek olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Karsan, sağlıklı bir yaşam için çevreye olan saygısını ön planda tutmaktadır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altına tutmak, bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin arttırılmasıyla tüm ürün, üretim faaliyetlerini "Operasyonel İş Mükemmelliği" ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler;

 1. Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,
 2. Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak,
 3. Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
 4. Çevresel performansımız sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek,
 5. Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve çevre halkını bilinçlendirerek, katılımlarını sağlamak,
 6. Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içersinde bulunmak,
 7. Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık miktarını azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,
 8. Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

 

Belgelerin büyük hallerini görüntülemek için lütfen üzerine tıklayınız.

TS - EN -İSO - 14001:2023

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız"İŞ GÜVENLİĞİ BENİMLE BAŞLAR"


Karsan üretimin ve yönetimin her aşamasında insanı en değerli varlık olarak kabul eder. Dünya Klasında Üretim anlayışı ve proaktif iş güvenliği yaklaşımını benimser. Tüm çalışanların katılımı ve ortak sorumluluk bilinci ile çalışanların ve diğer tüm paydaşların işle ilgili yaralanma ve sağlık bozulmalarını korumayı hedefler.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikamız;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Risk ve fırsat değerlendirmesi ile risk seviye azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım sağlayarak güvenli çalışma ortamları oluşturmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi ile performans göstergelerini sürekli iyileştirerek, sürdürebilir "Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı"nı hedeflemeyi,
 • Eğitim ve destek faaliyetleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü yaygınlaştırmayı,

taahhüt eder.
 

Belgelerin büyük hallerini görüntülemek için lütfen üzerine tıklayınız.

 

TSE - İSG - OHSAS - TS - 18001            

 

IQNET-TS - 18001-2014-

 

 

 

Bilgi Güvenliği Politikası

 

KARSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. (KARSAN) ve KARSAN OTOMOTİV SAN. MAMÜLLERİ PAZARLAMA A.Ş. (KOP) kurumsal ve kişisel bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul eder. Bu nedenle bilgi varlıkları ve iş sistemleri, işimiz açısından kritik önem taşır ve uygun şekilde korunmaları gerekir. 

Bilgi Güvenliği’nin ve bu politikanın amacı, KARSAN ve KOP’a ait bilgi varlıklarının yetkili kişilerde kalmasının ve “Bilgi Varlıklarının Gizlilik, Bütünlük Ve Erişilebilirlik” mevcudiyetinin sağlanmasıdır. 

Konumları veya görevleri ne olursa olsun tüm KARSAN ve KOP personeli, Çalışan El Kitabı’nda ve İş Sözleşmelerinde değinilen bilgi varlıklarının korunması ilkelerine uymak zorundadır. 

KARSAN ve KOP bilgilerine erişimi olan üçüncü taraf paydaşlar ile bunların bağlı destek personellerinin, Bilgi Güvenliği Politikası’nın genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik kurallarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır. 

Tüm çalışanlardan, aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi beklenir. 

 

 • KARSAN ve KOP’a ait bilgi varlıklarının Gizliliğinin, Bütünlüğünün ve Erişebilirliğinin sürekli olarak sağlanması. 
 • KARSAN ve KOP’a ait bilgi varlıklarının kaybolması, bozulması veya kötüye kullanılmasını bertaraf edecek önlemleri alması. 
 • Bilgi Güvenliği standartlarının kapsamının, içeriğinin ve uygulamasının, KARSAN ve KOP’un yüz yüze olduğu risk düzeyini ele almaya yeterli olmasının ve yasal, yönetmelik, politika ve en iyi uygulamalara uyulmasının sağlanması. 

 

KIRAÇA Bilgi Sistemleri Direktörlüğü, Bilgi Sistemleri faaliyetlerini tarifleyen politika ve prosedürlerin işlevsel olarak sahibidir ve bunların KARSAN ve KOP bünyesinde uygulanmasından sorumludur. 

Herkes, Bilgi Güvenliği Politikası’na uyumun sağlanması için gerekli tedbirleri alması ve sistemi gözetlemekten birinci derece sorumludur. 

Bilgi Güvenliği Politikası ilkeleri, Çalışan El Kitabı’na paralel uygulanır. Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri aynı zamanda etik kural ihlalidir ve disiplin cezası sonucunu doğurabilir. Gerek gözetim, gerek denetim, gerekse ihbar sonucu tespit edilen Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri istihdama son verilmesine kadar gidebilecek disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

Bu politikanın uygulanması konusunda hep birlikte çalışılması, bilgi varlıklarımızın ve itibarımızın sürekli korunması ve iş başarımızın devamlılığı adına önem arzetmektedir. 

Okan BAŞ
CEO
 

Belgelerin büyük hallerini görüntülemek için lütfen üzerine tıklayınız.

 

ISO/IEC 27001

 

 

 

İnsan Kaynakları PolitikamızÜretimin ve yönetimin her aşamasında “İnsan Odaklı Yaklaşım” prensibi ile hareket eden, çalışanları ve diğer tüm paydaşları ile birlikte daha da büyümeyi hedefleyen şirketimiz; 

 

•    Mevcut ve gelecek insan kaynağı planlaması doğrultusunda işgücü ihtiyacının karşılanmasını sağlamayı,

•    Yetkinlik bazlı mülakat, teknik mülakat,  yabancı dil sınavı, kişilik envanteri, referans kontrolü gibi en doğru ve işe en uygun adayı seçmeye yardımcı olacak teknikleri kullanarak Karsan şirket, değer ve yetkiliklerine sahip istihdam gerçekleştirmeyi,

•    İstihdam, terfi ve işten çıkarmalarda, herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmamayı (din, dil, ırk, cinsiyet), işi yapabilme becerilerine göre istihdam etmeyi; ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

•    İşçilerin sendikaya üye olma ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi,

•    Ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı, şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmayı,

•    Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimi esas alan uygulamalarla insan kaynağına yatırım yapmayı ve gelişimi izlemeyi,

•    Çalışanların performansının sistematik ve objektif yaklaşımlarla değerlendirilmesini ve geribildirim ortamının yaratılmasını,

•    Çalışanlara kendilerini geliştirecekleri ve kariyer hedeflerini şirket ihtiyaçları doğrultusunda belirlemelerini sağlayan bir ortam sağlamayı,

•    Ücretlendirme ve ödülllendirme uygulamalarını sistematik ve objektif yaklaşımlarla gerçekleştirmeyi, 

•    Çalışanlarımızın memnuniyet düzeylerini ölçümlemeyi, şirketimizin beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, bu amaçla çalışan motivasyonuna yönelik uygulamaları hayata geçirerek tercih edilen bir çalışma ortamı yaratmayı, 

•    İK Yönetiminde çözüm ve sonuç odaklı yaklaşım ile yenilikçi uygulamalar başlatmayı, sistemler oluşturmayı ve takibini yapmayı, 
 

İnsan Kaynakları yönetiminin temel prensipleri olarak belirlemiştir. 

Bu prensipler İK yönetiminin tüm süreçlerinde uygulanmaktadır. 
 

Şiddete Sıfır Tolerans Politikamız

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikamız

 

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Politikamız

 “Karsan’da Pozitif Eşitlik” sloganı ile Kadının Güçlenmesi Prensiplerine uygun davranmayı taahhüt ederek, tüm çalışanlarımızın sosyal ve iş yaşamlarında cinsiyet eşitliği konusundaki farkındalığının arttırılması ve çalışma kültürünün bir parçası haline getirilmesi için şirketimiz;

 • Toplumsal cinsiyet eşitliği çalışmalarını, şirket bünyesindeki farklı bölümlerin temsilcilerinin katılımı ile oluşturulan Pozitif Eşitlik Komitesi aracılığı ile Pozitif Eşitlik Planı’nı uygulamayı, yürütmeyi ve sürdürmeyi,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğini, şirketin tüm faaliyetlerinde yatay bir politika alanı olarak kabul etmeyi ve dikkate almayı,
 • İşe alma, istihdam, terfi, gelişim, kariyer süreçleri ve işten çıkarmalarda herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmamayı (din, dil, ırk, cinsiyet), işin gereklilikleri ve beceriler çerçevesinde istihdam etmeyi,
 • Cinsiyet ayırmaksızın eşitlik ilkesine dayanarak “eşit işe eşit ücret” ve “eşit söz hakkı” prensiplerini uygulamayı ve geliştirmeyi,
 • Her türlü şiddet, taciz ve tehditten uzak sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamayı, 
 • Kurum içi ve dışı kullanılan dilde, cinsiyetçilik ve ayrımcılıktan uzak durmayı, çalışanların eşitlikçi dili benimsemesi için eğitim ve farkındalık çalışmaları yapmayı, 
 • Çalışanlarına ve tedarikçilerine toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda eğitimler ve diğer araçlar yoluyla bilinçlendirme yapmayı, bu alanda farkındalığı artırmayı, 
 • Çalışanlarımız vasıtası ile ailelerini ve kamuoyunu toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilinçlendirmeyi, eğitimler ve faaliyetler düzenleyerek farkındalığı arttırmayı, 
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda ulusal ve uluslararası platformlarda faaliyetlerde bulunmayı ve sektöründe liderlik/ yol göstericilik rolü üstlenmeyi, kamu kurumlarıyla, sivil toplumla ve ilgili kuruluşlarla yapıcı işbirlikleri geliştirmeyi,

ve bu politikaya uymayı, toplumsal cinsiyet eşitliğinde yapısal, sistematik ve davranışsal değişimlerin hayata geçirilerek sürdürülebilirliğinin sağlanmasını taahhüt eder. 


Okan BAŞ
CEO

Şiddete Sıfır Tolerans Politikamız

KARSAN; çalışma yaşamında şiddet ve tacizin herkesi etkileyen bir insan hakları ihlali, fırsat eşitliğine yönelik bir tehdit olduğunu, insana yakışır iş ile bağdaşmadığını, ev içi şiddet de dahil olmak üzere toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacizin kadın ve kız çocuklarını orantısız şekilde etkilediğini kabul eder. Çoklu ve kesişen ayrımcılık biçimleri, eşit olmayan toplumsal cinsiyete dayalı güç ilişkileri ve kalıp yargıları da dahil olmak üzere, temel neden ve risk faktörlerini ele alan kapsayıcı ve bütünleşik bir yaklaşımın çalışma yaşamında her türlü şiddet ve tacize son vermek için esas olduğunun farkında olarak “Şiddete Sıfır Tolerans” anlayışını benimser ve bu politika belgesinde yer alan hususlar çerçevesinde davranmayı taahhüt eder. 
  
Şirketimiz; 

 • Çalışma yaşamında şiddet ve tacizin bir kişinin psikolojik, fiziksel ve cinsel sağlığını, saygınlığını, aile ve sosyal çevresini etkilediği gerçeğine dayanarak, işyerinde ve işle ilgili her ortamda (iş seyahatleri, eğitim, etkinlik ve sosyal faaliyetler, işle ilgili iletişimler, işe gidiş-gelişler) meydana gelen, işle bağlantılı veya işten kaynaklanan şiddet ve tacizle mücadele ile ilgili önlemler almayı,  
 • Şiddet ve tacizi önlemek için karşılıklı saygı ve insan onuruna dayanan bir çalışma kültürünü teşvik etmeyi ve çalışanlar için sağlıklı ve şiddetten arınmış bir çalışma ortamı oluşturmayı, 
 • Çalışanlarına, ailelerine ve iş ortaklarına çalışma yaşamında ve ev içinde her tür şiddet ve taciz; bunları önleme ve koruma yöntemleri hakkında çeşitli eğitimler ile faaliyetler düzenleyerek farkındalığı arttırmayı ve bilinçlendirmeyi, 
 • Çalışanlar ve temsilcilerinin katılımıyla şiddet ve tacize dair tehlikeleri belirleyip riskleri değerlendirerek önlemler almayı, iş sağlığı ve güvenliği yönetiminde ev içi şiddet de dahil olmak üzere mahremiyet ve gizliliğin korunmasını sağlayan gerekli mekanizmaları oluşturmayı,
 • Ev içi şiddete maruz kalan çalışanların destek alabilecekleri mekanizmaları oluşturmak amacıyla sivil toplum ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği geliştirmeyi ve gizlilik esası ile çalışanın mahremiyetine özen göstererek gerekli bilgilendirmeyi, yönlendirmeyi yapmayı ve çözüm için destek olmayı,
 • İşyerinde şiddet ve tacizin yaşanması durumunda gizlilik ve tarafsızlığı gözeten, etkin işleyen şikayet, soruşturma, yönlendirme, destek ve telafi mekanizmaları kurmayı, 
 • Çalışma yaşamında ve ev içinde şiddet ve tacize son vermek için toplumsal cinsiyete duyarlı yaklaşım ile sektöründe liderlik/ yol göstericilik rolü üstlenmeyi, kamu kurumlarıyla, sivil toplumla ve ilgili kuruluşlarla yapıcı işbirlikleri geliştirmeyi,

taahhüt eder.
 

Okan BAŞ
CEO

Enerji Politikamız

Karsan Otomotiv, enerji tüketimini ve maliyetlerini azaltma ve uzun vadeli çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğini arttırma çabası içindedir. Bu kapsamda belirtilen hadeflere uyulması için ‘Bugün enerjini koru, yarın kullan’ sloganıyla yola çıkarak;

 1. Üretim ve dağıtım çalışmalarında enerji yoğunluğumuzu sürekli azaltarak enerji performansımızı sürekli iyileştirmeyi,
 2. Amaç ve hedeflere ulaşmak için bilgi ve kaynakları etkili bir şekilde kullanmayı,
 3. Enerji performansını satın alma kararlarında, ürün geliştirmede, proses tasarımında ve tesis tasarımında bir etken olarak öne çıkarmayı,
 4. Üretim sırasındaki enerji kesintilerinden korunmaya yönelik acil durum planlarını uygulamaya geçirmeyi,
 5. Çalışan personellerin iş ve kişisel faaliyetlerinde sürekli enerji performansının iyileştirilmesinin teşvik edilmesini,
 6. Yenilenebilir enerji kaynaklarının (güneş, rüzgar, biyokütle enerjisi vb.) kullanımını teşvik etmeyi,
 7. Enerji programlarının desteklenmesini ve enerji kullanımı, tüketimi ve verimliliği ile ilgili tüm yasal zorunluluklara ve düzenleyici kurallara uymayı,
 8. Tesislerdeki enerji hedef ve amaçlarının düzenli periyotlarda yönetime raporlamayı, ilgili aksiyon ve faaliyetleri planlamayı ve uygulamayı taahhüt etmektedir.


Çalışanlarımızın Sorumlulukları

 

 1. Fabrika genelinde enerji kayıplarını azaltmaya veya ortadan kaldırmaya yönelik iyileştirme çalışmaları yapmak,
 2. Tüm ofis ve üretim çalışmalarımızda gereksiz enerji tüketen ekipmanların kullanımından kaçınmak,
 3. Karsan Otomotiv genel enerji politika ve uygulamalarını anlamak, uymak ve destek olmak,


Okan BAŞ
CEO

 

ISO 50001.2018 Enerji Yönetimi Sistemi