Politikalarımız | Karsan
KARSAN

Size nasıl yardımcı olabiliriz?

POLİTİKALARIMIZ

Kalite Politikamız

 

Karsan Otomotiv A,Ş olarak; Dünya kara ulaşım pazarında, müşteri ihtiyaçlarına yaratıcı, sürdürülebilir ve ilham veren çözümler ve öneriler sunmak için, Global Pazarlarda öncelikle tercih edilerek, ülkemizde sınıfındaki en değerli şirket olmak vizyonu ile ÜRÜN GÜVENLİĞİNİ öncelikli tutarak, ÜRÜN KALİTESİNİ sürekli geliştirmeyi benimsemekteyiz,

Müşterilerimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızla bir bütünlük içinde aşağıdaki ilkeler doğrultusunda çalışmak temel görev ve sorumluluklarımızdır;

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
İç ve dış müşterilerimizin beklentilerini karşılamak amacıyla oluşturduğumuz süreçlerimizde kaliteyi ve verimliliği, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek seviyeye yükselterek sürekli iyileştirme anlayışıyla mükemmeliğe ulaşmak,

KALİTE ANLAYIŞI
Yerinde kalite sistemi ile hatalara geçit vermeyen, ilk seferde doğru yapmayı hedefleyen ve bu sayede verimliliği yüksek üretim gerçekleştirmek; Ürünlerin ve proseslerin standart hale getirilerek, ürün kalitesini istenen seviyede tutacak ve sürdürebilecek kalite anlayışına ve yetkinliğine sahip olmak,

ÇALIŞANLARIN KATILIMI
Hedeflerle yönetim anlayışı ile tüm çalışanlarla birlikte aynı hedef doğrultusunda ilerlemek, etkin bir iletişim sağlanarak ekip çalışması ruhunu canlı tutmak. Eğitim desteği ile çalışanların teknik ve davranışsal yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamak,

SÜREÇLERİN VERİMLİLİĞİ
Verilere dayalı ve tüm süreçlerinde Yalın Yönetim anlayışı ile etkin ve verimli çalışmak,

Karsan Otomotiv A.Ş olarak tüm süreçlerimizin sistematik bir yaklaşımla yönetilmesini ve standartlaştırılmasını sağlamak amacıyla oluşturduğumuz Kalite Yönetim Sistemimizi sürdürmeyi ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.

Okan BAŞ
CEO


Belgelerin büyük hallerini görüntülemek için lütfen üzerine tıklayınız.
 

ISO - 9001

IATF - 16949 - OSB

IATF - 16949 - Akçalar

Çevre PolitikamızKarsan kurmuş olduğu çevre yönetim sistemi ile üretim ve hizmet faaliyetleri sonucunda ortaya çıkabilecek çevresel etkileri kontrol altında tutmakta, çevresel performansını sürekli iyileştirmekte ve tüm çevre yönetmeliklerine uymaktadır. Karsan 27.Ocak.2004 tarihinde BVQI ve 24.Şubat.2004 tarihinde TSE tarafından ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi ile sertifikalandırılmıştır.

Son teknoloji ile donatılmış evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesisinin tüm çalışması bilgisayar ile takip edilip, proses parametreleri otomatik kayıda alınarak izlenebilmektedir. Atık suların ilgili yönetmeliklerde verilen deşarj standartlarına göre analiz ve kontrolü, her türlü donanıma sahip çevre laboratuvarında yapılmaktadır.

Hava kalitesi ve kaynaklar için emisyon standartları dikkate alınarak kurulan bacagazı yakma tesisi, bacalardan çıkan hava kirletici konsantrasyonların çevreye atılmasını önlemektedir. Yanma sırasında açığa çıkan enerji de, yüzey işlem prosesindeki banyoların ısıtılmasında kullanılmakta olup, çevresel etkilerinin azaltılmasının yanında, enerji ve doğal kaynakların etkin kullanılmasına olanak sağlamaktadır.

Faaliyetler sonucu oluşan tehlikeli atıklar için toplama ve kontrol sistemi kuran Karsan, kimyasal madde depolama alanı ve tehlikeli atık sahasının sızıntı sularını da atık su arıtma tesisine bağlayarak toprak ve yeraltı sularında oluşabilecek riski minimize etmektedir.

Ürünlerin üretim süreci ve yaşam evresi boyunca çevrede oluşabilecek olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik çalışmalarını sürdüren Karsan, sağlıklı bir yaşam için çevreye olan saygısını ön planda tutmaktadır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Çevremizi korumak ve sürekliliğini sağlamak için tüm çevre yasa ve yönetmeliklerine uyarak çevre etkilerini kontrol altına tutmak, bu etkileri azaltarak çevresel performansımızı sürekli iyileştirmek ve bu bilincin arttırılmasıyla tüm ürün, üretim faaliyetlerini "Operasyonel İş Mükemmelliği" ile gerçekleştirerek gelecek kuşaklara yaşanabilir temiz bir çevre bırakmaktır.

Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. olarak politikamızı hayata geçirmek için yapacağımız faaliyetler;

 1. Çevre boyutları ile ilgili tüm yasal gereklilikler ile müşteri gerekliliklerini sağlayarak sürekli gelişim ve iyileştirme sağlamak,
 2. Teknik ve ekonomik olanaklar çerçevesinde çevreye en az zarar veren uygun teknolojileri kullanıp hammadde kullanımını azaltarak, doğal kaynakların korunması sağlamak,
 3. Tesis ve proses tasarımında çevresel etkileri göz önünde bulundurmak,
 4. Çevresel performansımız sürekli iyileştirilmesi yönünde çevre yönetim sistemimizi geliştirmek,
 5. Çevreye olan sorumluluklarımız konusunda tüm çalışanlarımızı, taşeronlarımızı ve çevre halkını bilinçlendirerek, katılımlarını sağlamak,
 6. Ürünün çevresel etkilerinin iyileştirilebilmesi için tedarikçilerle ve müşterilerle sürekli iletişim içersinde bulunmak,
 7. Üretim, taşıma, stoklama, işletme, arıtma ve bakım faaliyetleri sonucu oluşabilecek atık miktarını azaltarak geri dönüşüm ve yeniden değerlendirme alternatiflerini değerlendirmek,
 8. Çalışan Sağlığı ve İş Güvenliği kuralları çerçevesinde oluşabilecek acil durum risklerini azaltarak, sağlık, güvenlik ve çevre bütünlüğünü oluşturmaktır.

 

Belgelerin büyük hallerini görüntülemek için lütfen üzerine tıklayınız.

TS - EN -İSO - 14001:2015

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız"İŞ GÜVENLİĞİ BENİMLE BAŞLAR"


Karsan üretimin ve yönetimin her aşamasında insanı en değerli varlık olarak kabul eder. Dünya Klasında Üretim anlayışı ve proaktif iş güvenliği yaklaşımını benimser. Tüm çalışanların katılımı ve ortak sorumluluk bilinci ile çalışanların ve diğer tüm paydaşların işle ilgili yaralanma ve sağlık bozulmalarını korumayı hedefler.

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) politikamız;

 • İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm yasal ve diğer şartlara uymayı,
 • Risk ve fırsat değerlendirmesi ile risk seviye azaltma etkinliklerine her düzeyde katılım sağlayarak güvenli çalışma ortamları oluşturmayı,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi ile performans göstergelerini sürekli iyileştirerek, sürdürebilir "Sıfır İş Kazası ve Meslek Hastalığı"nı hedeflemeyi,
 • Eğitim ve destek faaliyetleri ile İş Sağlığı ve Güvenliği kültürünü yaygınlaştırmayı,

taahhüt eder.
 

Belgelerin büyük hallerini görüntülemek için lütfen üzerine tıklayınız.

 

TSE - İSG - OHSAS - TS - 18001            

 

IQNET-TS - 18001-2014-

 

 

 

Bilgi Güvenliği Politikası

 

KARSAN OTOMOTİV SAN. VE TİC. A.Ş. (KARSAN) ve KARSAN OTOMOTİV SAN. MAMÜLLERİ PAZARLAMA A.Ş. (KOP) kurumsal ve kişisel bilgiyi son derece değerli bir varlık olarak kabul eder. Bu nedenle bilgi varlıkları ve iş sistemleri, işimiz açısından kritik önem taşır ve uygun şekilde korunmaları gerekir. 

Bilgi Güvenliği’nin ve bu politikanın amacı, KARSAN ve KOP’a ait bilgi varlıklarının yetkili kişilerde kalmasının ve “Bilgi Varlıklarının Gizlilik, Bütünlük Ve Erişilebilirlik” mevcudiyetinin sağlanmasıdır. 

Konumları veya görevleri ne olursa olsun tüm KARSAN ve KOP personeli, Çalışan El Kitabı’nda ve İş Sözleşmelerinde değinilen bilgi varlıklarının korunması ilkelerine uymak zorundadır. 

KARSAN ve KOP bilgilerine erişimi olan üçüncü taraf paydaşlar ile bunların bağlı destek personellerinin, Bilgi Güvenliği Politikası’nın genel ilkelerine ve uymak zorunda oldukları diğer güvenlik kurallarına ve yükümlülüklerine bağlı kalması şarttır. 

Tüm çalışanlardan, aşağıda belirtilen hususların yerine getirilmesi beklenir. 

 

 • KARSAN ve KOP’a ait bilgi varlıklarının Gizliliğinin, Bütünlüğünün ve Erişebilirliğinin sürekli olarak sağlanması. 
 • KARSAN ve KOP’a ait bilgi varlıklarının kaybolması, bozulması veya kötüye kullanılmasını bertaraf edecek önlemleri alması. 
 • Bilgi Güvenliği standartlarının kapsamının, içeriğinin ve uygulamasının, KARSAN ve KOP’un yüz yüze olduğu risk düzeyini ele almaya yeterli olmasının ve yasal, yönetmelik, politika ve en iyi uygulamalara uyulmasının sağlanması. 

 

KIRAÇA Bilgi Sistemleri Direktörlüğü, Bilgi Sistemleri faaliyetlerini tarifleyen politika ve prosedürlerin işlevsel olarak sahibidir ve bunların KARSAN ve KOP bünyesinde uygulanmasından sorumludur. 

Herkes, Bilgi Güvenliği Politikası’na uyumun sağlanması için gerekli tedbirleri alması ve sistemi gözetlemekten birinci derece sorumludur. 

Bilgi Güvenliği Politikası ilkeleri, Çalışan El Kitabı’na paralel uygulanır. Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri aynı zamanda etik kural ihlalidir ve disiplin cezası sonucunu doğurabilir. Gerek gözetim, gerek denetim, gerekse ihbar sonucu tespit edilen Bilgi Güvenliği Politikası ihlalleri istihdama son verilmesine kadar gidebilecek disiplin cezaları ile sonuçlanabilir.

Bu politikanın uygulanması konusunda hep birlikte çalışılması, bilgi varlıklarımızın ve itibarımızın sürekli korunması ve iş başarımızın devamlılığı adına önem arzetmektedir. 

Okan BAŞ
CEO
 

Belgelerin büyük hallerini görüntülemek için lütfen üzerine tıklayınız.

 

ISO/IEC 27001

 

 

 

İnsan Kaynakları PolitikamızÜretimin ve yönetimin her aşamasında “İnsan Odaklı Yaklaşım” prensibi ile hareket eden, çalışanları ve diğer tüm paydaşları ile birlikte daha da büyümeyi hedefleyen şirketimiz; 

 

•    Mevcut ve gelecek insan kaynağı planlaması doğrultusunda işgücü ihtiyacının karşılanmasını sağlamayı,

•    Yetkinlik bazlı mülakat, teknik mülakat,  yabancı dil sınavı, kişilik envanteri, referans kontrolü gibi en doğru ve işe en uygun adayı seçmeye yardımcı olacak teknikleri kullanarak Karsan şirket, değer ve yetkiliklerine sahip istihdam gerçekleştirmeyi,

•    İstihdam, terfi ve işten çıkarmalarda, herhangi bir şekilde ayrımcılık yapmamayı (din, dil, ırk, cinsiyet), işi yapabilme becerilerine göre istihdam etmeyi; ücretlendirme, sosyal yardım ve terfileri de bu doğrultuda gerçekleştirmeyi,

•    İşçilerin sendikaya üye olma ve toplu pazarlık yapma hakkına saygı göstermeyi,

•    Ekip çalışmasının desteklendiği, katılımın ve kurumsal farkındalığın sağlandığı, şeffaf ve güvenilir iletişim ortamı oluşturmayı,

•    Şirket strateji ve hedefleri doğrultusunda sürekli gelişimi esas alan uygulamalarla insan kaynağına yatırım yapmayı ve gelişimi izlemeyi,

•    Çalışanların performansının sistematik ve objektif yaklaşımlarla değerlendirilmesini ve geribildirim ortamının yaratılmasını,

•    Çalışanlara kendilerini geliştirecekleri ve kariyer hedeflerini şirket ihtiyaçları doğrultusunda belirlemelerini sağlayan bir ortam sağlamayı,

•    Ücretlendirme ve ödülllendirme uygulamalarını sistematik ve objektif yaklaşımlarla gerçekleştirmeyi, 

•    Çalışanlarımızın memnuniyet düzeylerini ölçümlemeyi, şirketimizin beklentileri doğrultusunda sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi, bu amaçla çalışan motivasyonuna yönelik uygulamaları hayata geçirerek tercih edilen bir çalışma ortamı yaratmayı, 

•    İK Yönetiminde çözüm ve sonuç odaklı yaklaşım ile yenilikçi uygulamalar başlatmayı, sistemler oluşturmayı ve takibini yapmayı, 
 

İnsan Kaynakları yönetiminin temel prensipleri olarak belirlemiştir. 

Bu prensipler İK yönetiminin tüm süreçlerinde uygulanmaktadır.