НАШИТЕ ПОЛИТИКИ

Политика за Качество

 

Като Karsan Otomotiv A.Ş. се стремим да осигурим креативни, устойчиви и вдъхновяващи решения и предложения за нуждите на клиентите от световния пазар за сухопътен транспорт, с нашата визия да се превърнем в най-ценната компания в Турция, като бъдем предпочитани предимно на глобалните пазари. Стараем се към непрекъснато развитие и подобряване на КАЧЕСТВОТО на ПРОДУКТА, като даваме предимство на БЕЗОПАСТНОСТТА на ПРОДУКТА,  
 
Работата с нашите клиенти, служители и доставчици, с всички наши акционери, в съответствие с долупосочените принципи е нашето основно задължение и отговорност; 
  
УДОВЛЕТВОРЕНИЕ НА КЛИЕНТИТЕ
Имаме за цел да отговорим на очакванията на нашите вътрешни и външни клиенти, да постигнем съвършенство с разбирането си за непрекъснато развитие, чрез повишаване на нивото на качество и ефективност, което може да се конкурира на международно ниво, 
  
РАЗБИРАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО
Чрез системата за качество на място, без допускане на грешки, целим да действаме правилно от първия път и по този начин да постигнем високоефективно производство; Държим на разбиранията си за качество, компетентност и поддържане на качеството на продукта на желаното ниво чрез стандартизиране на процедурите, 
 
УЧАСТИЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ 
Поддържането на духа за работа в екип чрез осигуряване на ефективна комуникация с всички служители в съответствие със същата цел е нашият управленски подход. Даваме всичко необходимо за да допринесем за развитието на техническите и поведенчески умения на служителите, осигуряваме им и обучения,

ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОЦЕСИТЕ
Да се работи ефективно и ефикасно с подхода Постно Управление (Lean Management) във всички процеси и въз основа на данни,
 
Като Karsan Otomotiv A.Ş., ние се ангажираме да поддържаме и непрекъснато да подобряваме нашата Система за Управление на Качество, която сме създали, с цел да гарантираме, че всички наши процеси се управляват по систематичен начин и се стандартизират. 

Моля, кликнете, за да видите по-голяма версия на документа.

 

ISO - 9001 - AKÇALAR

ISO - 9001 - EUROPE - SRL

ISO - 9001 - OSB

IATF - 16949 - OSB

IATF - 16949 - HOSAB

 

Политика За Околната СредаKaрсан контролира въздействията върху околната среда, които могат да възникнат в резултат на производствените и сервизните дейности със своята система за управление на околната среда, непрекъснато подобрява екологичните си характеристики и отговаря на всички екологични разпоредби. Kарсан е сертифициран по ISO 14001 Сертификат за Система за Управление на Околната Среда на 27 януари 2004 г. от BVQI и TSE на 24 февруари 2004 г.

Цялата работа на пречиствателната станция за битови и промишлени отпадъчни води, оборудвана с най-новите технологии, може да бъде наблюдавана от компютър и параметрите на процеса могат да бъдат наблюдавани чрез автоматично запаметяване. Анализът и контролът на отпадъчните води по стандартите за изхвърляне, дадени в съответните регламенти, се извършват в лаборатория по околна среда, която притежава всички видове оборудване.

Горивната инсталация, която е създадена с оглед на емисионните норми за качеството на въздуха и ресурсите, предотвратява отделянето на замърсители на въздуха от комини към околната среда. Енергията, която се отделя по време на горивния процес, се използва за отопление на ваните в процеса на повърхностна обработка, а освен за намаляване на въздействието върху околната среда, тя позволява ефективно използване на енергията и природните ресурси.

Kaрсан създава система за събиране и контрол на опасните отпадъци, генерирани в резултат на дейностите и свежда до минимум риска за почвата и подпочвените води, като свързва и филтрата мястото за съхранение на химикали и зоната за опасни отпадъци към пречиствателната станция.

Продължавайки усилията си за намаляване на отрицателното въздействие на околната среда по време на производствения процес и жизнения цикъл на продуктите, Kaрсан дава приоритет на опазването на околната среда за здравословен живот.

Continuing to work to reduce the adverse effects on the environment of the production process itself and of the products over the course of their lifetime, Karsan keeps the issue of respect for the environment in the forefront of its activities.

Нашата Политика За Околната Среда


За да опазим и да осигурим цялостта на околната среда, съобразявайки с всички закони и нормативни актове в областта на околната среда, контролираме неблагоприятното въздействие, намалявайки тези ефекти, непрекъснато подобряваме екологичната производителност и увеличаваме осведомеността за произвотсво на целия продукт чрез развитие на "Оперативно Бизнес Превъзходство", за да оставим обитаема чиста околна среда за бъдещите поколения.

Като Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. дейностите ни за прилагане на нашата политка са;

 • Осигуряване на непрекъснато развитие и подобряване чрез съобразяване с всички законови изисквания и желания на клиентите, свързани с екологичните измерения.,
 • В рамките на технически и икономически възможности, гарантираме защита на природните ресурси, използвайки подходящи технологии, които най-малко вредят на околната среда и намаляват използването на суровини,
 • При проектиране на съоръжения и процеси взимаме под внимание въздействието върху околната среда,
 • Подобряваме нашата система за управление на околната среда като непрекъснато надграждаме нашите екологични резултати,
 • Повишаваме информираността на всички наши служители, подизпълнители и обществеността относно отговорностите ни към околната среда,
 • Осигуряваме постоянна комуникация с доставчиците и клиентите с цел подобряване на въздействието на продукта върху околната среда,
 • Оценяваме алтернативите за рециклиране и преоценка чрез намаляване на количеството отпадъци, които могат да възникнат в резултат на дейностите по производство, транспортиране, складиране, експлоатация, обработка и поддръжка,
 • Намаляваме риска от аварии, които могат да възникнат в рамките на правилата за здраве и професионална безопасност на работниците и целим да им осигурим здраве, безопасност и екологична цялост.

Моля, кликнете, за да видите по-голяма версия на документа.
 

TS - EN -İSO - 14001:2023

 

 

Здравословни и Безопасни Условия на ТрудЗдравословни и Безопасни Условия на Труд

Във всички наши дейности приемаме човека като най-ценния актив и постигаме съвършенство в посока на непрекъснато усъвършенстване, като създаваме по-здравословна и по-безопасна работна среда за нашите служители, гости и подизпълнители.

Нашите дейности за реализиране на нашата политика в областта на Здравословни и Безопасни Условия на Труд (ЗБУТ) са:

 • Да оценим опасностите и да предприемем превантивни мерки за свеждане до минимум на ефектите от рисковете,
 • Да повишим осведомеността на нашите служители чрез провеждане на обучения по ЗБУТ ,
 • Да гарантираме непрекъснато развитие и подобряване на нашата система за управление, като гарантираме участието на всички,
 • Подготовка срещу извънредни ситуации които могат да възникнат като се вземат необходимите мерки ,
 • Изпълнение на всички правни задължения  .

Моля, кликнете, за да видите по-голяма версия на документа.

 

TSE - İSG - OHSAS - TS - 18001            

 

IQNET-TS - 18001-2014-

 

 

 

KARSAN

Как можем да ви помогнем?