ПЕРИОДИЧНА ПОДДРЪЖКА

Периодична поддръжка

Правилната поддръжка е от съществено значение за дългия живот на превозното средство. Поради тази причина в таблицата за периодична поддръжка са програмирани редица процедури за контрол и поддръжка, в зависимост от модела на превозното средство.  Освен това, в периода между двете поддръжки, е необходимо да се извършва редовно обслужване като рутинна поддръжка и доливане на течности,  контрол на налягането в гумите. В допълнение към това, което е програмирано по време на всяка поддръжка, ако се налага промяна или ремонт на други части, те се извършват с одобрението на клиента. Посочват се техническите спецификации на течните и твърдите смазочни материали, които ще се използват при периодичната поддръжка в сервиза. Продуктите, които нямат тези спецификации, никога не трябва да се използват. В случай на използване на неподходящи продукти и допълнително масло или добавка за гориво, автомобилът няма да бъде оценен в рамките на гаранцията.

 

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

 

KARSAN

Как можем да ви помогнем?