НАШИТЕ ОПИТИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ГАРАЖИ

Разработвайки проекти за управление на гаражи, с които дава услуги на общините, Kарсан е специализиран в областта на инсталиране на CNG бензиностанции, управление, поддръжка и приготвяне до следващия ден на автобусите за работа.Разработвайки проекти за управление на гаражи, с които дава услуги на общините, Kарсан е специализиран в областта на инсталиране на CNG бензиностанции, управление, поддръжка и приготвяне до следващия ден на автобусите за работа.

В момента Карсан дава услуги в 3 различни държави, в 16 града и над 35 гаража, в същото време в Европа реализира инсталацията на втората по големина CNG бензиностанция.В момента Карсан дава услуги в 3 различни държави, в 16 града и над 35 гаража, в същото време в Европа реализира инсталацията на втората по големина CNG бензиностанция.

В обслужваните гаражи се предоставят услуги на общо 1643 превозни средства, от които 862 броя са CNG и 781 дизел.В обслужваните гаражи се предоставят услуги на общо 1643 превозни средства, от които 862 броя са CNG и 781 дизел.

Общият размер на обслужваните от Карсан гаражи е над 440 000 кв.м.Общият размер на обслужваните от Карсан гаражи е над 440 000 кв.м.

 

 

CNG Станции

Площ на навеса : 2.500 кв.м.
Площ на компресора: 1 200 кв.м.

Местоположение на сервиза

Закрита площ на сервиз за поддръжка и ремонт: 20 650 кв. м.
YP складова площ: 3 920 кв. м.
Офиси: 1 700 кв. м.
Станция за външно измиване: 6 800 кв.м.
Паркинг: 403 500 кв.м.

 

Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)

Kарсан предоставя услуги по управление на гаражи за 247 броя 12-метрови CNG и 310 броя 18-метрови дизелови автобуси, собственост на İETT в Истанбул.

Основаната от Kарсан IETT CNG бензиностанция е най-голямата вТурция и втора по големина в Европа бензиностанция.

Бензиностанцията CNG може да зареди 240 автобуса за шест часа. 16 броя автобуса могат едновременно да зареждани в рамките на 20 минути.

Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Истанбул İETT (Истанбул електрически трамвайни и тунелни съоръжения)
Община Коджаели

Kарсан предоставя услуги по управление на гаражи за 240 броя 12-метрови CNG, 3 броя 8-метрови и 31 броя 6-метрови дизелови автобуси в гаражите на Община Коджаели.

Община Коджаели
Община Коджаели
Община Коджаели
Община Коня

Карсан предоставя услуги по управление на гаражи за 124 броя 12-метрови и 62 броя 18-метрови CNG автобуси и заедно с тях 14 броя 6-метрови дизелови автобуси в гаражите на Община Коня,

Община Коня
Община Урфа

Карсан предоставя услуги по управление на гаража за 24 броя 18-метрови и 1 бр. 6-м. дизелови автобуси в гаражите на Община Урфа,.

Общини на Италия

Karsan предоставя услуги по управление на гаражи за 276 броя дизелови и 189 броя CNG автобуси в гаражи, принадлежащи на общини в Италия.

Общини на Румъния

Карсан предоставя услуги по управление на гаражи за 40 броя 12-метрови, 52 броя 18-метрови и 30 броя 10,6-метрови автобуси с дизелови двигатели в гаражите на общините на Румъния.

Общини на Унгария

Карсан предоставя услуги по управление на гаражи за 16 броя автобуси Atak с дизелови двигатели в гаражи, принадлежащи на община Будапеща.

KARSAN

Как можем да ви помогнем?