УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

Всички документи на сайта, принадлежащи на Карсан Отомотив ("Карсан Отомотив") са собственост на Карсан Отомотив и всички авторски права и други права върху интелектуална и индустриална собственост, както и правата на всички писмени, живописни, аудио, визуални и електронни материали, принадлежащи на на Karsan Otomotiv, Групата на Kıraça или на други трети лица и организации, остават запазени. Наличието на такива материали на уебсайта не може да се тълкува като получено разрешение, лиценз или разрешение за използване. Тези материали не могат да се копират, копират, възпроизвеждат или използват по какъвто и да е начин без писменото разрешение на Карсан. Karsan може да разреши копирането на този тип материали (тапети, скрийнсейвъри, рекламни филми и др.) На персонални компютри за професионална или некомерсиална употреба. Правната отговорност, произтичаща от използването на някой от материалите на този уебсайт по какъвто и да е начин, който нарушава свързаните с тях права на интелектуална и индустриална собственост, се носи от потребителя, извършил нарушението.

 

Ако искате да създадете връзка към уебсайта, тази връзка трябва да бъде насочена към корпоративната страница на Karsan (en.karsan.com.tr). Въпреки че са предприети всички налични мерки за освобождаване на уебсайта на Karsan Otomotiv от вируси и грешки, потребителят е отговорен за осигуряване на сигурност за крайната употреба чрез поддържане на подходяща антивирусна система и друг необходим защитен софтуер. В този контекст, чрез достъп до уебсайта на Karsan Otomotiv, потребителят поема отговорност за всички грешки или резултати, произтичащи от тези грешки, дължащи се на собствения софтуер и системите за обработка на потребителя.

 

Всяка информация за цени, данни, изображения, обяснения и новини (“Информация”), предоставена на уебсайта на Karsan Otomotiv, се предоставя за рекламни цели и за информиране на потребителя. Потребителят не може по никакъв начин да твърди, че информацията на уебсайта е погрешна или загубата е възникнала поради тази информация. Всеки път, когато потребителят има намерение да извърши транзакция, като го посочи на посочената информация, потребителят приема, че окончателните и най-надеждни данни трябва да бъдат получени от оторизираните дилъри на Karsan Otomotiv и че Karsan Otomotiv не носи никаква отговорност за неуспеха на публикува актуализирана информация.

 

Karsan Otomotiv, по своя преценка, си запазва правото да променя съдържанието на сайта по всяко време, да променя или прекратява всякакъв вид услуга, предоставяна на потребителите и да изтрива потребителска информация и данни, съхранявани на уебсайта на Karsan Otomotiv. Въпреки че Карсан Отомотив е предприел всички мерки за създаването на безупречен уебсайт, не се предлага никаква гаранция, че в бъдеще няма или няма да има грешки.

 

Информацията на уебсайта на Karsan Otomotiv представлява данните за оторизираните дилъри на Karsan Otomotiv, стандартните и незадължителните характеристики на марката Karsan и продажните цени, препоръчани на оторизирани дилъри, които са били ефективни при последната актуализация. Ние Ви молим да се свържете с оторизираните дилъри на Карсан Отомотив и / или Карсан Отомотив, за да научите за последните данни за превозните средства и оторизираните дилъри на Karsan Otomotiv. В този контекст, Karsan Otomotiv декларира, че никоя от информацията на уебсайта (освен ако не е посочено друго) представлява оферта за продажба или какъвто и да е ангажимент от страна на Karsan Otomotiv. Karsan може да прави промени в цените, типовете и спецификациите на превозните средства без предизвестие.

 

В случай, че е получена наказателна жалба или искане за разследване от официалните власти за конкретен потребител и / или ако се установи, че потребителят е участвал в електронни саботажи или атаки, за да възпрепятства функционирането на системите на Карсан Отомотив. , Karsan Otomotiv си запазва правото да разследва потребителския профил на потребителя и да докладва пред властите.

 

Karsan Otomotiv може да събира информация за вас директно (въз основа на информацията, която сами предоставяте) или индиректно (от записите за уеб достъп), когато влизате в уебсайта.

 

Освен ако не я предоставите по свое желание, Karsan Otomotiv няма да събира лични идентификационни данни (т.е. име, адрес, телефонен номер или адрес на електронна поща) („Лични данни“). Ако предоставите Karsan Otomotiv с лични данни, Karsan Otomotiv ще съхранява тази информация, за да бъде използвана в бъдеще за целите на маркетинга, проучването на пазара, мониторинга на информацията за продажбите и да се свърже с вас. В допълнение, Karsan Otomotiv може да прехвърли тази информация на други международни групи от компании в собствената си организация и на своите оторизирани дилъри. Когато предоставите лични данни, които не са поискани, вие потвърждавате и приемате, че тази информация може да бъде използвана от нас по начина, описан на този уебсайт.

 

Попълването на формуляра за регистрация на потребителя не дава на потребителя никакви права или претенции за права или личен интерес по отношение на всяко заявление. Ако в регистрационния формуляр има липсваща, неточна или невалидна информация, не може да се предявява иск по отношение на маркетинговите или промоционалните програми, които Karsan и / или неговите оторизирани дилъри могат да организират по свое усмотрение.

 

Поради естеството на Интернет, данните могат да се разпространяват без подходящи мерки за сигурност и могат да попаднат в ръцете на неупълномощени лица, които могат да използват данните. Karsan Otomotiv не поема отговорност за такова използване или за загуби, които съответно могат да възникнат.

 

При някои обстоятелства може да се съберат някои не-лични данни. Примери за това могат да бъдат типът на вашия интернет браузър, вашата система за обработка или името на домейна, чрез който сте осъществили достъп до връзката или съобщението за нашия уебсайт.

 

Когато посетите уебсайта, някаква информация може да бъде депозирана във вашия компютър. Тази информация може да бъде във формат „бисквитка“ или в подобни файлове и ще ни помогне по много начини. Първо, бисквитките ни позволяват да организираме уебсайтовете и рекламите според вашите области на интерес и предпочитания. Почти всички интернет браузъри ви дават избор, който ви позволява да изтриете бисквитките от вашия твърд диск, да предотвратите тяхното изтегляне или да ви даде сигнал, преди да бъдат записани във вашата система. За повече информация по този въпрос, прегледайте помощните файлове на вашия браузър и потърсете инструкциите за употреба.

 

При спорове, които могат да възникнат между потребителите и Карсан Отомотив, писмените (електронни) и електронни документи на Карсан Отомотив ще бъдат приети като изключителни доказателства.

 

Нашият сайт е създаден и функционира в съответствие със законите на Република Турция. За всички спорове във връзка с уебсайта са приложими турските закони.

 

С достъп до уебсайта на Karsan Otomotiv, потребителят приема горепосочените условия.

KARSAN

Как можем да ви помогнем?