БИЗНЕС МОДЕЛ

Бизнес моделът на Карсан , който има специално място в турската автомобилна индустрия, се състои от четири основни области на дейности.

В рамките на тези дейности; "Основен производител (OEM)" осигурява разработване, производство, маркетинг, продажби и следпродажбено обслужване на търговски превозни средства на Kарсан за вътрешни и международни пазари, "Интегрирано Стратегическо Партньорство", осигурява производство, маркетинг, продажби и следпродажбено обслужване за марки, насочени към подобряване на дейността в региона,"Производство по Договор "  включва проектиране, инженерна поддръжка и производство на превозни средства за силни световни автомобилни марки; "Други Дейности" включва различни услуги за местни и чуждестранни производители.
 

Стратегическо Партньорство и Производство въз Основа на Договор

Стратегическо партньорство:

Menarinibus
BMW

                  Производство въз Основа
                  на Договор:

                 Кабини за Трактори
                 Hyundai

''Основен Производител (OEM)''

Karsan JEST, Karsan ATAK, Karsan STAR, Concept V1
 

ИНТЕГРИРАНИ И ИНДУСТРИАЛНИ УСЛУГИ

УПРАВЛЕНИЕ НА ГАРАЖИ
MAAS

KARSAN

Как можем да ви помогнем?