ИНТЕГРИРАНИ И ИНДУСТРИАЛНИ УСЛУГИKарсан разработва и специализира проекти за управление на гаражи до ключ. 

Ние предоставяме пълно обслужване на общините, от заводите за бензиностанции на CNG до поддръжка и подготовка на автобусите, готови за експедиция за следващия ден. 

Днес ние управляваме гаражи в 3 различни страни, 16 различни града и общо над 35 локации, като една от тях е втората по големина в Европа.

За повече подробности в обхвата на интегрираните услуги, моля, следвайте интегриранати услуги

Интегрирани услуги

KARSAN

Как можем да ви помогнем?