INTEGROVANÉ A PRIEMYSELNÉ SLUŽBYKarsan vyvíja a špecializuje sa na projekty garážového manažmentu na kľúč.

Mestským úradom poskytujeme komplexné služby od založenia čerpacích staníc CNG po údržbu a prípravu autobusov na ďalší deň služby.

V súčasnosti prevádzkujeme garáže v 3 rôznych krajinách, 16 rôznych mestách a celkovo 35 rôznych lokalitách, z ktorých jedna je najväčšia čerpacia stanica CNG v Európe.

Pre podrobnejší rozsah integrovaných služieb prosím kliknite na odkaz pre integrované služby.

Integrované Služby