Pravidelná Údržba | Karsan
KARSAN

Ako vám môžeme pomôcť?

Pravidelná Údržba

Pravidelná Údržba

Pravidelná údržba je dôležitá, pretože predlžuje životnosť vozidla. Z tohoto dôvodu je v tabuľke pravidelných údržieb naplánovaný presný počet kontrolných a údržbárskych procedúr v závislosti od modelu vozidla. Navyše v období medzi dvoma pravidelnými údržbami je potrebné vykonávať aj pravidelnú rutinná údržbu, doplňovať kvapaliny a kontrolovať tlak v pneumatikách. Okrem týchto plánovaných údržbárskych procedúr, sa v prípade potreby výmeny alebo opravy akejkoľvek súčiastky vykonávajú potrebné úkony so súhlasom zákazníka. Technické vlastnosti kvapalín a tuhých mazív použitých počas pravidelnej údržby sú vopred určené. Výrobky, ktoré nezodpovedajú týmto vlastnostiam nesmú byť použité. V prípade použitia nevhodných výrobkov a olejových alebo palivových prísad končí platnosť záruky, ktorá sa vzťahuje na vozidlo.


PERIYODIK BAKIM TABLOSU
STIAHNUŤ PDF
PERIYODIK BAKIM TABLOSU
STIAHNUŤ PDF
PERIYODIK BAKIM TABLOSU
STIAHNUŤ PDF
PERIYODIK BAKIM TABLOSU
STIAHNUŤ PDF
PERIYODIK BAKIM TABLOSU
STIAHNUŤ PDF
PERIYODIK BAKIM TABLOSU
STIAHNUŤ PDF
PERIYODIK BAKIM TABLOSU
STIAHNUŤ PDF
PERIYODIK BAKIM TABLOSU
STIAHNUŤ PDF