Pravidelná Údržba

Pravidelná Údržba

Pravidelná údržba je dôležitá, pretože predlžuje životnosť vozidla. Z tohoto dôvodu je v tabuľke pravidelných údržieb naplánovaný presný počet kontrolných a údržbárskych procedúr v závislosti od modelu vozidla. Navyše v období medzi dvoma pravidelnými údržbami je potrebné vykonávať aj pravidelnú rutinná údržbu, doplňovať kvapaliny a kontrolovať tlak v pneumatikách. Okrem týchto plánovaných údržbárskych procedúr, sa v prípade potreby výmeny alebo opravy akejkoľvek súčiastky vykonávajú potrebné úkony so súhlasom zákazníka. Technické vlastnosti kvapalín a tuhých mazív použitých počas pravidelnej údržby sú vopred určené. Výrobky, ktoré nezodpovedajú týmto vlastnostiam nesmú byť použité. V prípade použitia nevhodných výrobkov a olejových alebo palivových prísad končí platnosť záruky, ktorá sa vzťahuje na vozidlo.

 

KONTAKT