Konserwacja Okresowa | Karsan
KARSAN

Jak możemy Ci pomóc?

Konserwacja Okresowa

Konserwacja Okresowa

Właściwa konserwacja jest niezbędna w celu przedłużenia żywotności pojazdu. Z też tego powodu w tabeli konserwacji okresowej zaplanowano szereg procedur kontroli i utrzymania technicznego, w zależności od modelu pojazdu. Ponadto, w okresie pomiędzy kolejnymi konserwacjami, należy przeprowadzać regularne czynności utrzymania technicznego, takie jak konserwacje planowane, uzupełnianie płynów i kontrole ciśnienia w oponach. Oprócz tych czynności zaplanowanych do wykonania w ramach każdej konserwacji, jeśli potrzebne są jakiekolwiek inne wymiany części lub naprawy, są one przeprowadzane po zatwierdzeniu przez klienta. Specyfikacje techniczne smarów płynnych i stałych stosowanych w ramach okresowej konserwacji serwisowej zostały określone. Produkty, które nie spełniają tych specyfikacji, nie powinny być stosowane. W przypadku stosowania niewłaściwych produktów bądź uzupełniających dodatków do olejów lub paliw, dany pojazd utraci status objętego gwarancją.
 


POKAŻ TABELĘ KONSERWACJI
POBIERZ
POKAŻ TABELĘ KONSERWACJI
POBIERZ
POKAŻ TABELĘ KONSERWACJI
POBIERZ
POKAŻ TABELĘ KONSERWACJI
POBIERZ
POKAŻ TABELĘ KONSERWACJI
POBIERZ
POKAŻ TABELĘ KONSERWACJI
POBIERZ
POKAŻ TABELĘ KONSERWACJI
POBIERZ
POKAŻ TABELĘ KONSERWACJI
POBIERZ