Konserwacja Okresowa

Konserwacja Okresowa

Właściwa konserwacja jest niezbędna w celu przedłużenia żywotności pojazdu. Z też tego powodu w tabeli konserwacji okresowej zaplanowano szereg procedur kontroli i utrzymania technicznego, w zależności od modelu pojazdu. Ponadto, w okresie pomiędzy kolejnymi konserwacjami, należy przeprowadzać regularne czynności utrzymania technicznego, takie jak konserwacje planowane, uzupełnianie płynów i kontrole ciśnienia w oponach. Oprócz tych czynności zaplanowanych do wykonania w ramach każdej konserwacji, jeśli potrzebne są jakiekolwiek inne wymiany części lub naprawy, są one przeprowadzane po zatwierdzeniu przez klienta. Specyfikacje techniczne smarów płynnych i stałych stosowanych w ramach okresowej konserwacji serwisowej zostały określone. Produkty, które nie spełniają tych specyfikacji, nie powinny być stosowane. W przypadku stosowania niewłaściwych produktów bądź uzupełniających dodatków do olejów lub paliw, dany pojazd utraci status objętego gwarancją.

 

KONTAKT Z NAMI

 

KARSAN

How can we help you?