Privacy Policy | Karsan
KARSAN

Jak możemy Ci pomóc?

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. ("Karsan Otomotiv") zobowiązuje się do zachowania i ochrony poufności danych osobowych. Niniejsze oświadczenie określa kroki, jakie podejmujemy w celu ochrony danych osobowych użytkowników odwiedzających nasze strony internetowe. Wyjaśniono również, w jaki sposób możemy wykorzystywać gromadzone przez nas dane osobowe, a także jakie kroki podejmujemy w celu ochrony danych osobowych oraz w jaki sposób można przeglądać i edytować własne dane. Wchodząc na nasze strony internetowe, użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane te zostaną zebrane i akceptuje warunki użytkowania opisane w niniejszym oświadczeniu o zachowaniu poufności.

 

Dane, które otrzymujemy bezpośrednio od Państwa

Ogólnie rzecz biorąc, można odwiedzać strony internetowe Karsan Otomotiv bez ujawniania jakichkolwiek danych osobowych. Na niektórych stronach możemy jednak poprosić o podanie danych osobowych, które są niezbędne do realizacji żądanej usługi lub procedury. Zebrane dane osobowe mogą obejmować: informacje kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, tytuł, nazwa firmy/organizacji, adres e-mail, numery telefonu i faksu oraz adres pocztowy; informacje o firmie i opisie stanowiska pracy; preferencje w zakresie marketingu e-mailowego; informacje finansowe (w tym karty kredytowe lub informacje o koncie); informacje o narodowości i kraju, w którym mieszkasz, abyśmy mogli dostarczyć Ci informacje na temat odpowiednich technologii w oparciu o zastosowanie odpowiednich przepisów dotyczących kontroli eksportu do Twojej sytuacji; informacje umożliwiające rozpoczęcie sesji, informacje techniczne umożliwiające dostosowanie sposobu korzystania z naszych stron internetowych; pytania dotyczące naszych produktów i usług lub zamówień; informacje, które pomogą nam określić, które produkty i usługi są dla Państwa najlepsze; oraz informacje rejestracyjne dotyczące wydarzeń i ogólne informacje zwrotne dotyczące naszych produktów i usług.

 

Podanie tych informacji nie jest obowiązkowe, ale z drugiej strony, gdy informacje te nie są dostarczane, możemy nie być w stanie zaoferować Państwu usługi lub obsługiwać procedur, których Państwo potrzebują.

 

Informacje zbierane automatycznie

Przeglądane strony, przesyłane bajty, klikane łącza, materiały eksploatacyjne oraz wszystkie inne procedury i transakcje przeprowadzane na stronach internetowych Karsan Otomotiv są rejestrowane. Na stronach internetowych, do których Państwo mają dostęp z Państwa nazwą użytkownika, możemy dopasować Państwa nazwę użytkownika do podanych przez Państwa informacji w celu określenia Państwa zainteresowania naszymi produktami i usługami. Adres IP, typ przeglądarki, jej możliwości i język, system przetwarzania danych, data i godzina wejścia na stronę internetową oraz strona internetowa, z której nastąpiło wejście na naszą stronę internetową, jak również standardowe informacje, które przeglądarka wysyła do każdej strony internetowej, są rejestrowane. Informacje te nie będą dopasowane do Państwa tożsamości.

 

Korzystanie z tej strony İnformation

Usługi i transakcje: Twoje dane osobowe są wykorzystywane w celu dostarczania informacji o produktach Karsan Otomotiv, rejestrowania, które produkty zostały zakupione, aktywowania próśb o gwarancje, uczynienia naszych stron internetowych bardziej przyjaznymi dla użytkownika oraz innych informacji niezbędnych do oferowania naszych usług i przeprowadzania transakcji. W celu osiągnięcia większej spójności w relacjach z Karsan Otomotiv, informacje zebrane ze stron internetowych mogą zostać połączone z informacjami zebranymi w inny sposób.

 

Rozwój naszych stron internetowych: Możemy wykorzystać Państwa dane osobowe w celu ułatwienia dostępu, tak abyście nie musieli w kółko podawać tych samych informacji o produktach i usługach. Możemy również wykorzystać te dane w celu dostosowania sposobu korzystania z naszych stron internetowych do Państwa indywidualnych preferencji i zainteresowań.

 

Komunikacja: Za Twoją zgodą, możemy wykorzystać dane osobowe dostępne na stronie internetowej, aby poinformować Cię o produktach i usługach oferowanych przez Karsan Otomotiv. Zawsze zostaniesz zapytany, czy pozwolisz nam skontaktować się z Tobą w celu zebrania tych informacji. Ponadto, w każdej wysyłanej wiadomości e-mail, wybór anulowania subskrypcji na tego typu kontakty będzie zawsze przedstawiany użytkownikowi. Jeśli zdecydujesz się zakończyć subskrypcję, Twoje nazwisko zostanie usunięte z listy w ciągu 10 dni roboczych.

 

Aplikacje o pracę: Być może będziesz musiał podać nam swoje dane osobowe, takie jak CV, gdy będziesz ubiegać się o pracę lub badania w Karsan Otomotiv. Tego typu informacje mogą być wykorzystywane przez Karsan Otomotiv oraz podmioty stowarzyszone i zależne pozostające pod jego kontrolą w kontekście procedur zatrudniania. O ile nie określono inaczej, informacje te są zapisywane do wykorzystania w przyszłości.

 

Pliki cookie i korzystanie z internetowych źródeł informacji: Cookies składają się z małych plików zapisywanych na dysku twardym i w pamięci przeglądarki. Dane te mogą być wykorzystywane w celu określenia, ile razy strona była odwiedzana i przez ilu użytkowników, określenia i przeanalizowania zwyczajów korzystania z witryny (w tym wpływu reklamy internetowej), Państwa preferencji i przechowywania informacji technicznych, które będą wykorzystywane do późniejszej interakcji ze stroną internetową. Informacje identyfikujące sesję (identyfikujące informacje, które są usuwane, gdy przeglądarka jest wyłączona) oraz inne informacje potrzebne do zarządzania sesją, jak również dane identyfikacyjne profilu użytkownika mogą być przechowywane w celu ułatwienia poruszania się po naszych stronach internetowych (w szczególności, aby pomóc użytkownikowi w wyszukiwaniu informacji i składaniu zamówień). Użytkownik może włączyć lub wyłączyć obsługę plików cookie. Wiele przeglądarek automatycznie akceptuje pliki cookie, ale można zmienić ustawienia przeglądarki w celu usunięcia tych informacji lub ostrzeżenia o każdym zapisaniu plików cookie na komputerze użytkownika. Jeśli jednak zdecydujesz się usunąć pliki cookie, możesz nie mieć możliwości korzystania ze wszystkich funkcji strony internetowej Karsan Otomotiv lub innych stron internetowych, które możesz odwiedzić. Nasze strony internetowe mogą również zawierać obrazy elektroniczne zwane jednopikselowymi GIF-ami lub zbieracze informacji internetowych, które pozwalają nam zliczyć liczbę użytkowników odwiedzających stronę. W naszych promocyjnych wiadomościach e-mail lub biuletynach informacyjnych mogą również znajdować się osoby zbierające informacje internetowe w celu ustalenia, czy nasze wiadomości zostały otwarte i czy udzielono na nie odpowiedzi.

 

Ujawnienie Twoich danych osobowych: Z wyjątkiem sytuacji opisanych poniżej, dane osobowe, które podajesz Karsan Otomotiv na naszych stronach internetowych, nie będą wykorzystywane bez Twojej zgody przez Karsan Otomotiv lub którykolwiek z oddziałów i filii pozostających pod jego kontrolą.

 

Ujawnienie informacji dostawcom usług: Karsan Otomotiv podpisuje umowy z innymi firmami w celu świadczenia usług związanych z utrzymaniem stron internetowych w celu świadczenia usług we własnym imieniu, wysyłania informacji, przeprowadzania transakcji i analizy stron internetowych. Firmy te są dostarczane tylko z tą częścią danych osobowych, która jest potrzebna do wykonania usługi, która ma być świadczona. Firmy te i ich pracownicy nie mogą wykorzystywać Państwa danych osobowych do żadnych innych celów.

 

Ujawnienie informacji dystrybutorom: Możemy udostępniać Państwa dane osobowe firmom dystrybucyjnym w odpowiedzi na Państwa prośby. W takich sytuacjach tylko ta część danych, która jest niezbędna do realizacji Państwa prośby, jest udostępniana, a firmy te i ich pracownicy nie mogą wykorzystywać Państwa danych osobowych do żadnych innych celów. W pewnych okolicznościach, poza odpowiedzią na Państwa prośby, możemy, w pewnych okolicznościach, poprosić o zgodę na udostępnianie Państwa danych dystrybutorom w celach marketingowych. Takie udostępnianie danych w celach marketingowych nie może jednak mieć miejsca bez Państwa wyraźnej zgody.

 

Ujawnianie informacji o transakcjach: Możemy ujawnić Twoje dane osobowe, w całości lub w części, firmom finansowym, organizacjom rządowym, firmom spedycyjnym lub usługom pocztowym, które wezmą udział w realizacji Twojego żądania.

 

Ujawnienie informacji na temat przejęć i fuzji przedsiębiorstw: Mogą zaistnieć sytuacje, w których z przyczyn strategicznych lub innych względów biznesowych Karsan Otomotiv może podjąć decyzję o przejęciu, sprzedaży, połączeniu lub reorganizacji swoich przedsiębiorstw w różnych krajach. W takich procedurach dane osobowe mogą być ujawniane potencjalnym lub prawdziwym nabywcom lub zbierane od innych sprzedawców. Karsan Otomotiv przestrzega zasady odpowiedniej ochrony tych informacji w takich procedurach.

 

Ujawnienie informacji z innych powodów: Dane osobowe mogą być ujawniane w sytuacjach wymaganych przez prawo lub w celu przeprowadzenia procedur prawnych w celu obrony naszych aktywów lub w nagłych przypadkach i z uzasadnionymi zamiarami ochrony bezpieczeństwa osobistego osoby fizycznej.

 

Bezpieczeństwo

Karsan Otomotiv zobowiązuje się do przestrzegania zasady ochrony danych osobowych. Stosujemy różne technologie i metody bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych przed nieautoryzowanym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Na przykład, podane przez Ciebie dane osobowe są przechowywane w miejscach i systemach komputerowych z ograniczonym dostępem. Za każdym razem, gdy rozpoczynasz sesję na jednej z naszych stron internetowych lub angażujesz się w transakcje handlowe, technologie i protokoły bezpieczeństwa, takie jak Secure Sockets Layer (SSL) są wykorzystywane do szyfrowania danych osobowych lub informacji na temat Twojej firmy w celu bezpiecznej transmisji przez Internet. Za zapewnienie bezpieczeństwa hasła podczas logowania się na stronie internetowej i zapobieganie ujawnianiu danych osobom trzecim jest Twoim obowiązkiem. Za każdym razem, gdy przeglądasz stronę internetową lub dokonujesz przejścia z jednej strony na drugą, Twoja identyfikacja jest weryfikowana za pomocą danych związanych z Twoim hasłem w Twoim profilu.

 

Przeglądanie danych osobowych: W niektórych sytuacjach możesz przeglądać lub edytować dane osobowe, które podałeś na naszych stronach internetowych, wchodząc na stronę swojego profilu. W każdym przypadku, możesz wypełnić formularz "Kontakt z nami", kiedy tylko chcesz przejrzeć lub edytować jakiekolwiek informacje lub kiedy chcesz zatrzymać Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. od korzystania z tych informacji. Zanim użytkownik uzyska dostęp do swoich danych osobowych, może zostać poproszony o przeprowadzenie pewnych procedur w celu weryfikacji tożsamości. Użytkownik może nam w tym pomóc, informując nas o konieczności aktualizacji danych dotyczących adresu pocztowego, numerów telefonów i adresu e-mail.

 

Udzielenie zgody na ujawnienie danych osobowych międzynarodowym źródłom: Dane osobowe pochodzące z naszych stron internetowych mogą być wysyłane do innych krajów, w których Karsan Otomotiv ma filie i filie lub przedstawicielstwa. Możemy tam przechowywać lub przetwarzać te informacje. O ile kraje te mają własne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, które mogą w pewien sposób odbiegać od naszych, Karsan Otomotiv nadal podejmuje wszelkie środki, aby zapewnić zachowanie poufności. Korzystając z naszych stron internetowych i przekazując nam swoje dane, wyrażają Państwo zgodę na przekazywanie tych danych do innych krajów.

 

Informacje o osobach niepełnoletnich: Karsan Otomotiv nie zbiera celowo danych dotyczących nieletnich, ani nie angażuje się w działania na swoich stronach internetowych, które obejmują zbieranie informacji o nieletnich.

 

Linki do innych stron internetowych: Nasze strony internetowe mogą zawierać łącza do stron internetowych dystrybutorów Karsan Otomotiv, spółek zależnych i stowarzyszonych, punktów sprzedaży, przedsiębiorstw zawodowych i rządowych lub firm nadawczych. Posiadamy również łącza do stron internetowych oferujących programy szkoleniowe online oraz do stron internetowych innych dostawców, którzy zajmują się ich utrzymaniem i obsługą. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że nasze linki są firmami, z którymi wyznajemy te same wysokie standardy i zasady poufności, musimy oświadczyć, że nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treść, bezpieczeństwo i praktyki poufności innych stron internetowych.

 

Wdrożenie niniejszego oświadczenia o poufności: W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszego oświadczenia lub przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt z nami. Postaramy się udzielić Państwu szybkiej odpowiedzi i satysfakcjonującego rozwiązania Państwa problemu.

 

Zmiany, które należy wprowadzić w niniejszym oświadczeniu o poufności: Karsan Otomotiv zastrzega sobie prawo do aktualizacji niniejszego oświadczenia o poufności w każdym przypadku, gdy jest to konieczne, bez uszczerbku dla poufności i ochrony danych osobowych. Kiedy to nastąpi, zmieni się również data "Ostatniej aktualizacji" wskazana na górze i na dole oświadczenia o poufności. Zostaniesz poproszony o zatwierdzenie wszystkich części rozszerzonej i zaktualizowanej wersji oświadczenia o poufności, które nie obowiązywały w momencie zbierania Twoich danych, a także o wyrażenie zgody na udostępnianie tych informacji lub ich wykorzystanie.

Narzędzie do wyrażania zgody na pliki cookie

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie, abyś mógł jak najlepiej korzystać z naszych usług. Niektóre z tych plików cookie są obowiązkowe, aby zapewnić funkcjonalność strony internetowej, a dodatkowe pliki cookie są również wykorzystywane do poprawy doświadczenia użytkownika i naszych usług. Kliknij tutaj, aby uzyskać informacje o obowiązkowych i innych rodzajach plików cookie. Kontynuując korzystanie z naszej strony internetowej, akceptujesz naszą Politykę plików cookie. Możesz zarządzać swoimi osobistymi preferencjami dotyczącymi korzystania z plików cookie za pomocą narzędzia zgody na pliki cookie. Możesz zmienić i odwołać swoją Zgodę na pliki cookie w dowolnym momencie za pośrednictwem linków na naszej stronie internetowej i sekcji ustawień przeglądarki.

Preferencje dotyczące plików cookie
Centrum preferencji prywatności
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, informacje są odbierane lub przechowywane z Twojej przeglądarki, najczęściej w formie plików cookies. Informacje te związane są z Twoimi preferencjami lub urządzeniem, a ich celem jest zapewnienie, że nasza strona internetowa działa w sposób zgodny z Twoimi oczekiwaniami oraz dostosowanie doświadczeń internetowych do Twoich potrzeb.
Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową, informacje są odbierane lub przechowywane z Twojej przeglądarki, najczęściej w formie plików cookies. Informacje te związane są z Twoimi preferencjami lub urządzeniem, a ich celem jest zapewnienie, że nasza strona internetowa działa w sposób zgodny z Twoimi oczekiwaniami oraz dostosowanie doświadczeń internetowych do Twoich potrzeb.
NazwaCzas trwaniaOpis
ASP.NET_SessionidZakończenie sesjiJest aktualizowany wraz z logowaniem użytkownika do każdej witryny. Jest usuwany, gdy tylko strona zostanie wylogowana.
Web.CurrentUICulturePrzeglądarkaJest on aktualizowany przy każdym logowaniu użytkownika do serwisu. Ten plik cookie jest również usuwany po zamknięciu przeglądarki.
Te pliki cookie pomagają nam zbierać informacje o sposobie dostępu i korzystania z naszej strony internetowej przez odwiedzających, dzięki czemu możemy ulepszać i rozwijać naszą stronę. Kiedy używamy tych plików cookie, pomagamy poprawić Twoje doświadczenie na stronie i możemy lepiej spełniać Twoje potrzeby.
NazwaCzas trwaniaOpis
_gid1 DzieńTen plik cookie przechowuje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej przez odwiedzającego.
_ga2 lataTen plik cookie przechowuje unikalny identyfikator, który jest wykorzystywany do generowania danych statystycznych dotyczących sposobu korzystania ze strony internetowej przez odwiedzającego.
_gat_UA-1-2 sekundyTen plik cookie zlicza wizyty w witrynie i źródła ruchu, aby poprawić wydajność witryny.
_fbp89 DniTen plik cookie służy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika oraz do wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach.
__utma2 lataŚledzi on, czy użytkownik odwiedził Twoją stronę w przeszłości. Kiedy użytkownicy odwiedzają Twoją stronę, plik cookie __utma identyfikuje i przechowuje identyfikator użytkownika. Jednocześnie, ten plik cookie zachowuje zapis czasu i daty, kiedy użytkownik po raz pierwszy wszedł na Twoją stronę, wraz z całkowitą liczbą odwiedzin.
__utmb30 minutTen plik cookie służy do identyfikacji nowych wizyt / sesji. Wygasa po 30 minutach od instalacji/aktualizacji.
__utmcPodczas sesjiTen plik cookie skonfigurowany do interakcji jest używany w połączeniu z __utmb, aby określić, czy użytkownik jest w nowej sesji/wizycie. Plik cookie wygasa po zamknięciu przeglądarki.
__utmz6 miesięcyPrzechowuje on informacje o źródłach, z których użytkownik trafia na Twoją stronę. W ramach tego pliku cookie zapisywane są takie dane jak źródło, pojazd, kampania. Jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics. Wygasa po 6 miesiącach od pierwszego uruchomienia/aktualizacji.
__utmv2 lataSłuży do przechowywania niestandardowo zdefiniowanych zmiennych danych na poziomie odwiedzającego. Ma okres ważności 2 lata od instalacji/aktualizacji.
Używamy marketingowych plików cookie, aby pokazać Ci reklamy oparte na Twoich zainteresowaniach i upodobaniach oraz aby zmierzyć skuteczność tych reklam.
NazwaObszar zastosowaniaOpis
DoubleClick.Net GoogleKierowanie na stronęTe pliki cookie są wykorzystywane do wyboru reklam w oparciu o to, co jest istotne dla użytkownika, do poprawy raportów dotyczących wydajności kampanii oraz do zapobiegania wyświetlaniu użytkownikowi reklam, które już widział.
Google AdwordsKierowanie na stronęTe pliki cookie pozwalają na wyświetlanie reklam użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili stronę.
Więcej informacji
Kliknij tutaj, aby uzyskaćwięcej informacji.