ZAKRES USŁUG ZINTEGROWANYCH

Zakres Usług Zintegrowanych ODBIÓR POJAZDU

Wszystkie autobusy odbierane są przez zespół odbiorczy po zakończeniu ich codziennej służby i powrocie do terminalu.

Zespół odbiorczy przeprowadza zewnętrzne badanie wszystkich pojazdów posługując się wstępnie przygotowaną listą kontrolną i wydaje kartę serwisową zgodnie z wynikami takiego badania, a także dokument żądań/oświadczeń kierowcy. 

Następnie zespół wysyła odpowiednie pojazdy do niezbędnych działów. (W celu rozwiązania problemów, przeprowadzenia napraw, konserwacji, wymiany opon, regulacji drążków skrętnych itp.)

Zakres Usług Zintegrowanych TANKOWANIE

Autobusy zaakceptowane przez kierowców manewrowych są wysyłane na stanowiska tankowania. Personel tankujący napełnia zbiorniki autobusów olejem napędowym, następnie autobusy odprowadzane są do odpowiednich działów przez manewrowych. Proces ten odbywa się z wykorzystaniem pomp tankujących (dla pojazdów napędzanych silnikiem diesla) lub odpowiednich dozowników w obiekcie CN (dla pojazdów z układami CNG).
 

Zakres Usług Zintegrowanych MANEWROWANIE I PARKOWANIE

Po sprawdzeniu i przygotowaniu kart serwisowych, autobusy kierowane są na stanowisko tankowania przez manewrowych i przepuszczane przez automatyczną myjnię tuż przed tankowaniem.

Autobusy uznane za uszkodzone lub wadliwe zostają wysłane do odpowiednich warsztatów. Pojazdy wolne od wad lub uszkodzeń zostają zaparkowane w strefie parkingowej.

Zakres Usług Zintegrowanych KONSERWACJA-NAPRAWA

Zgodnie z informacjami podanymi na kartach serwisowych pojazdy kierowane są do odpowiednich działów przez kierowców manewrowych. Odpowiedzialny personel analizuje sporządzone raporty i wykonuje niezbędne procedury. Prace naprawcze i konserwacyjne wykonywane są w dziale mechanicznym.

W przypadku uszkodzenia fizycznego pojazdy są naprawiane przez personel warsztatowy po sporządzeniu protokołu szkody.

W przypadku uszkodzenia dowolnej z opon, niezbędne czynności są wykonywane w warsztacie wulkanizacyjnym.

Po zakończeniu wszystkich procesów autobusy są kierowane do strefy parkingowej przez kierowców manewrowych.

Zakres Usług Zintegrowanych CZYSZCZENIE

W pierwszej kolejności, personel czyszczący myje nadwozie pojazdu w strefie parkingowej, a następnie szczegółowo części wewnętrzne części pojazdów. Po czyszczeniu przeprowadzany jest proces higieny i dezynfekcji.
 

Zakres Usług Zintegrowanych POMOC DROGOWA

Wszelkie awarie lub nieoczekiwane warunki, które mogą wystąpić w ciągu dnia, zgłaszane są do centrum komunikacyjnego. Na podstawie tych zgłoszeń zespół ekspertów dojeżdża do miejsca zdarzenia/parkowania pojazdu w pełni wyposażonymi pojazdami mobilnymi.

Jeśli pojazd został zaparkowany w odpowiednim miejscu, udzielana jest niezbędna pomoc i pojazd kontynuuje obsługę pasażerów.

Jeśli pojazd musi zostać odholowany do warsztatu, zespół przekazuje stosowną informację do centrum i na miejsce zdarzenia wysyła się odpowiedni holownik.

Mobilne pojazdy pomocy drogowej są zazwyczaj rozmieszczane w pobliżu często używanych tras połączeń autobusowych.


Codzienne powiadomienia pomocy drogowej/połączenia telefoniczne są analizowane dla potrzeb zaplanowania i zrealizowania niezbędnych działań zapobiegawczo-naprawczych i w celu zmniejszenia liczby awarii

Zakres Usług Zintegrowanych KONSERWACJA OPON

Głębokość bieżnika oraz ogólny stan powierzchni i ścianek boczny opon zainstalowanych na pracujących pojazdach są regularnie sprawdzane i mierzone. Opony o wartościach głębokości bieżnika niższych od wstępnie określonych są zastępowane nowymi.  I podobnie – usługa ustawienia zbieżności kół osi przedniej jest przeprowadzana zgodnie z harmonogramem okresowej konserwacji i odpowiednimi specyfikacjami technicznymi. 

W przypadku nagłego przebicia opony i utraty ciśnienia w trakcie pracy pojazdu, w pełni wyposażony pojazd pomocy drogowej jest wysyłany na miejsce zdarzenia w celu wymiany opony. W razie potrzeby usługi zintegrowane obejmują również dostarczanie i montowanie opon zimowych zgodnie z bieżącymi warunkami pogodowymi i preferowanym typem ogumienia, w celu zapewnienia bezpieczniejszej jazdy.

Zakres Usług Zintegrowanych STACJA CNG

Usługi zintegrowane obejmują także instalację i uruchomienie stacji CNG, zapewniającej bardziej wydajną obsługę  procesu tankowania CNG - paliwa, które przyczynia się do znacznych oszczędności i zmniejszenia emisji szkodliwych gazów.

Aby zapewnić bezproblemowość i trwałość usług, do stanowisk tankowania CNG mają zastosowanie pewne procedury konserwacyjne. W ramach tego samego pakietu usług zapewnione jest połączenie automatyki procesu napełniania, dystrybutora CNG i powiązanych elementów sterujących i monitorujących. 

Prace instalacyjne i rozruchowe przy stacjach tankowania CNG w IETT Kağıthane Terminal w Stambule, IETT Hasanpaşa Terminal i Konya Municipality Yazır Terminal zostały wykonane przez firmę Karsan.

KARSAN

How can we help you?