היקף השירותים המשולבים | Karsan
KARSAN

איך נוכל לעזור לך?

היקף השירותים המשולבים

קבלת כלי רכב

כל האוטובוסים מתקבלים על ידי צוות הקבלה כאשר הם משלימים את השירות היומי שלהם וחוזרים למסוף.

צוות הקבלה מבצע בדיקה חיצונית לכל האוטובוסים תוך שימוש ברשומת הבדיקה מוכנה מראש, ומנפיק כרטיס תיקון בהתאם לתוצאות הבדיקה וכן לדרישות / הצהרות הנהג. 

לאחר מכן הצוות שולח את האוטובוסים רלוונטיים למחלקות. (לאבחון ותיקון תקלות, אחזקה, החלפת צמיגים, כיווננים וכיו"ב).

תמרון וחניה

לאחר בדיקת כרטיסי התיקון והכנתם, האוטובוסים מועברים לתחנת התדלוק על ידי נהגי חניון ובדרך עוברים במערכת שטיפת רכב אוטומטית לפני התדלוק.

אם הם נחשבים פגומים או לקויים, האוטובוסים נשלחים למחלקות הרלוונטיות. אוטובוסים ללא תקלה או נזק מוחנים בחניון.

תדלוק

האוטובוסים המתקבלים על ידי נהגי החנייה נשלחים לתחנת התדלוק . המתדלקים ממלאים דלק ושמן, והאוטובוסים מועברים למחלקות הרלוונטיות ידי נהגי החניון. התדלוק מבוצע באמצעות משאבות דלק (אוטובוסים המונעים בסולר) או באמצעות אמצעי תדלוק במתקן תדלוק הגז הטבעי (אוטובוסים המונעים בגז טבעי דחוס).

אחזקה- תיקון

על פי המידע שנמסר בכרטיסי התיקון, האוטובוסים מועברים למחלקות רלוונטיות על ידי נהגי החניון . הצוות האחראי בוחן את הדיווח ומבצע את הנהלים הנדרשים. עבודות תיקון ואחזקה מבוצעות במחלקת המכונאות.

במקרה של נזקי מרכב, האוטובוסים מתוקנים על ידי צוות מחלקת מרכב לאחר עריכת דו"ח שמאות.

אם נגרם נזק לצמיגים כלשהם, הפעולות הדרושות מתבצעות במחלקת צמיגים.

לאחר סיום כל התהליכים, האוטובוסים מועברים לחניון על ידי נהגי החניון.

ניקיון

בתחילה, שטיפה חיצונית מבוצעת בחניון על ידי צוות הניקיון והחלק הפנימי של האוטובוסים עובר ניקוי פרטני. לאחר הניקוי האוטובוסים עוברים תהליך היגיינה וחיטוי.

סיוע בדרכים

הודעה על כל קלקול או מצב בלתי צפוי שעלול להתרחש במהלך היום מועברת למוקד התקשורת. בהתבסס על ההודעה, צוות מומחים מגיע למקום עם סדנאות ניידות המאובזרות במלואן.

אם האוטובוס חונה במרחב מתאים, התיקון המתאים מובטח והאוטובוס ימשיך בשירות.

אם יש צורך לגרור את האוטובוס למוסך, הצוות מעדכן את מרכז התקשורת וגרר נשלח למקום.

סדנאות ניידות ממוקמות בדרך כלל בסמוך לצירים המשמשים את שירותי אוטובוס. המטרה של שירות זה, היא להגיע לזירת הקלקול / תקלהב תוך 25 דקות מרגע קבלת ההודעה.

קריאות לתיקוני דרך מנותחות ברמה יומית על מנת לתכנן ולממש פעילויות תיקון ואחזקה מונעת הנחוצות על מנת להפחית את שיעור ההתקלות.

אחזקת צמיגים

עומק החריצים בסוליות ומצבם הכללי של הסוליות ודפנות הצד של צמיגי האוטובוסים הנמצאים בשירות נבדקים ונמדדים באופן שגרתי. צמיגים חריצים רדודים יותר מהערכים שנקבעו מראש מוחלפים בחדשים. באופן דומה, כיוון זוויות האופנים מבוצע בהתאם לטבלת האחזקה התקופתית ולמפרט הטכני הרלוונטי.  

במקרה של פיצוץ בצמיג במהלך השירות, סדנא ניידת מאובזתר נשלחת למקום האירוע כדי להחליף את הצמיג(ים). במידת הצורך, השירותים כוללים גם אספקה ​​והתקנה של צמיגי חורף בהתאם למצב הנוכחי ולסוג הצמיג המועדף על מנת להבטיח נסיעה בטוחה יותר.

תחנת תדלוק גז טבעי דחוס (CNG)

השירותים כוללים התקנה והפעלת תחנות תדלוק גז טבעי דחוס המספקות שירותי CNG יעילים יותר, כסוג דלק התורם לחסכון וירידה בפליטת גזים מזיקים.

על מנת להבטיח קיומם של השירותים בצורה חלקה, נהלי תחזוקה מסוימים חלים על תחנות הגז הטבעי הדחוס. באופן דומה, החיבור בין מערכת הפעלה האוטומטית לאמצעי מילוי ה- CNG ואמצעי הבקרה והפיקוח הקשורים, מוצעים באותה חבילת שירות. 

התקנה והפעלה של תחנות CNG במסופי IETT Kağıthane ו- IETT Hasanpaşa באיסטנבול, ובמסוף Yazır בקוניה בוצעו על ידי קרסאן.