סרטונים | Karsan
KARSAN

איך נוכל לעזור לך?

סרטונים

קרסאן

סרטון הצגת תאגיד קרסאן

 

סרטון הצגת מפעלי קרסאן

 

Future is here | Karsan Electric Evolution

 

 

 

+JEST

סרטון הצגת Jest Diesel

 

 

 

e-JEST

פרסומת e-Jest

 

סרטון הצגת e-Jest

 

מדריך מהיר e-Jest

Karsan e-Jest, electrified by BMW i

"חווית אנרגיה חיובית" e-Jest

 

 

STAR

סרטון הצגת Star Diesel

 

 

STAR SCHOOL BUS

סרטון הצגת Star School Bus

פרסומת Star School Bus

ATAK

סרטון הצגת New Atak Diesel

סרטון הצגת Atak Diesel

e-ATAK

פרסומת e-Atak

סרטון הצגת e-Atak

"הניידות מוגדרת מחדש" e-Atak

 

AUTONOMOUS e-ATAK

The technology of the future is now ready with Autonomous e-ATAK!

Autonomous e-ATAK | Take The Next Step To Driverless Era! | Level 4 Automated Electric Bus

e-ATA

SAVE YOUR ENERGY WITH BORN ELECTRIC e-ATA SERIES
 

Karsan e-ATA Product Introduction | 12 Meter Electric Bus | Save Your Energy
 

Karsan e-ATA Launch Event Highlights
 

Karsan e-ATA Launch Event | Born Electric City Bus | Save Your Energy
 

Born Electric e-ATA Series Online World Premiere | Save Your Energy!