אחזקת רכב

אנו ממליצים שתקרא בעיון את ההמלצות שניתנו בכותרות כדי לעזור לך להשתמש בכלי הרכב שלך בצורה הטובה ביותר.


המלצות לשימוש במהלך חיי השירות של הרכב


אחזקת צבעהתהליך הבסיסי בכדי להבטיח כי הצבע במצב תקין הוא שטיפת כלי הרכב. תדירות השטיפה תלויה בתנאים ובסביבה בהם אתם משתמשים בכלי הרכב שלכם. לדוגמא: במידה ואתה משתמש בכלי הרכב במקומות עם זיהום אוויר גבוה או בדרכים עליהם  מפוזר מלח, מומלץ לשטוף לעתים קרובות.

במידה ומשתמשים במים בלחץ גבוה, יש לוודא שנחיר הריסוס ממוקם במרחק של  לפחות 50 ס"מ מהמרכב על מנת למנוע נזק. שים לב ששימוש במים בלחץ יזיק למרכב בטווח הרחוק.

אל תשטוף את המכונית שלך אם היא חונה זמן רב בשמש או כאשר מכסה המנוע חם, הדבר עלול לגרום לפגיעה בלכה בצבע.

אל תחנה מתחת לעצים במידת האפשר; שרפים המופרשים על ידי עצים רבים מעניקים לצבע מראה מט ומגדילים את הסיכוי להאיץ את תהליך הקורוזיה.

יש לשטוף שלשלת ציפורים באופן מיידי, במיוחד אם הם נמצאים זמן רב. החומציות שלהם מזיקה לצבע. יש לבצע אחזקת צביעה באופן רגיל פעם בשנה, ואם כלי הרכב נמצא בסביבה מיוערת או מאובקת, כל חצי שנה.


אחזקת פניםאל תשתמש במנקים בעלי השפעה חומצית במהלך הניקוי. אין לרסס תרסיסי בושם וכיו"ב לפתחי האוורור או בסביבתם. בהתאם להרכב הכימיקלים הללו, קיימת האפשרות לפגוע בתא הכפפות או בחלקי פלסטיק..


מערכת חשמלשינויים ותיקונים לא תקינים שבוצעו במערכת החשמל (ביחידות הבקרה האלקטרוניות), וביצוע אלה תוך התעלמות ממאפייני המערכת עלולים להוביל לתקלות ואף לסכני שריפה.


מערכת היגוי:כלי הרכב להיות נייח ויש להדמים את המנוע במהלך כל כיוון של גלגל ההגה. אסור לבצע כל התערבות במערכת ההיגוי או שינויים בעמוד ההיגוי (התקנת מערכות נגד גניבה וכיו"ב). הדבר עלול להשפיע לרעה על בטיחות הנהיגה. האחריות  עלולה להתבטל.
 


מערכות חימום ואוורור:מערכת המיזוג נמצאת ישירות באחריות היצרן. הקפד על ביצוע טיפול תקופתי למזגן ובדיקת המערכת לפני התחלת עונת המיזג.

יש להפעיל את המנוע במהירות נמוכה, בעת הפעלה ראשונה של המדחס על מנת שלא ייפגע אחרי שלא היה בשימוש במשך זמן רב.

בחודשי החורף בהם לא תשתמש במערכת המיזוג, בזכות הפעלה במשך 10-15 דקות אחת לשבועיים, תקבל תפוקות גבוהות בקיץ.

מכיוון שהטמפרטורה בתא הנוסעים עולה כאשר כלי הרכב עומד זמן רב  בשמש,  פתיחת החלונות בדקות הראשונות של הפעלת המזגן מאפשרת לאוויר החם להימלט ומשפרת את ביצועי המזגן. אין לשכוח כי איסוף / הורדת נוסעים, מספר הנוסעים, חלונות פתוחים / סגורים, ישפיעו על ביצועי הקירור.


דלק דיזלדלק דיזל חייב לעמוד בתקן אירופי EN 590 לדיזל. אין להשתמש בדלקים לא מאושרים כגון: ביו דיזל, דיזל ימי, דיזל חממות או תוספי דלק. שימוש בדלק שאינו עומד בתקנים יגרום לנזקים בלתי הפיכים לרכיבי מנוע, במיוחד למזרקים ולמשאבת הלחץ הגבוה.


מצברהתקנה לא נכונה של ציוד חשמלי ואלקטרוני, עלולה לגרום לנזק כבד למערכות רבות של כלי הרכב. לאחר רכישת הרכב שלך, במידה וברצונך להתקין אביזרים נוספים (כגון: מערכות אזעקה / איתור, מערכת סאונד, טלפון סלולרי, ערכת דיבור) המחוברים למתח קבוע ופעילים ללא הפסקה, אנא פנה לשירות מוסמך קרסאן . הצוות המיומן לא רק שייעץ לכם בדבר האביזרים המתאימים ביותר מבין מגוון האביזרים, אלא יבדוק אם כלי הרכב מצויד כראוי במערכת טעינה, מתנע ומערכות אחרות, ויקבע אם יש צורך להתקין מצבר עם קיבול גבוה יותר.
בנוסף, יש לבדוק את מצב הטעינה של המצבר בתחילת החורף כנגד סכנת קפיאת האלקטרוליט.


מגבי שמשה קדמיתלעולם אל תשתמש במגבי השמשה הקדמית כדי לנקות שלג וקרח שהצטברו על השמשה. בתנאים אלה, מערכת המגבים תפעל בעומס חריג, דבר שיגרום להפעלת מערכת ההגנה על מנוע המגבים והנגב ייפסק למשך מספר שניות. אם המגבים לא עובדים שוב לאחר מכן, פנה לשירות מומסך קרסאן.


בקרת מפלס נוזליםבהוספת נוזלים, אל תערבבו סוגים שונים של נוזלים ואל תשתמשו בנוזלים או נוזל לרדיאטור למעט אלו המומלצים למערכת הקירור. מאחר וקיימת אפשרות שנוזלים אינם תואמים זה לזה, הם עלולים לגרום נזק לחלקי המנוע, ובמיוחד למערכת הקירור. יש לבדוק את מפלס שמן המנוע ואת נוזל הקירור לפחות פעם ב- 2,000 ק"מ או לפחות פעם בחודש.

הפחתת תצרוכת הדלק והמלצות לשימוש בכלי הרכב באופן ידידותית לסביבה


אחזקת רכביש צורך לבצע את נהלי הבקרה וההגדרה המפורטים בטבלת "אחזקה תקופתית". מנועים, תיבות הילוכים,מערכות קירור וההינע של כלי רכב שאינם מוחזקים באופן קבוע, אינם פועלים ביעילות מירבית. הדבר גורם לכלי הרכב לצרוך יותר דלק ולפלוט יותר CO2. זה יכול גם לגרום לנזק בלתי הפיך למנוע.

אתה יכול למסור את כלי הרכב שלך בבטחה לצוות המומחים שלנו, באמצעות הבאתו לשירות מוסמך קרסאן במועדי הטיפולים המומלצים. זכור כי הרכב שלך המטופל בזמן יהיה אמין ובעל ערך רב יותר כאשר אתה רוצה למכור אותו.


צמיגים
בדוק את לחצי הצמיג באופן קבוע, במרווחי זמן הקצרים מ- 4 שבועות. כאשר הלחץ נמוך מדי, ההתנגדות לגלגול תהיה גבוהה, וכן תצרוכת הדלק ופליטת ה- ​​CO2 יעלו. הדבר יגרום גם לבלאי לא סדיר של הצמיגים ולנזקים כאלו שיכולים להפוך את הצמיגים לבלתי שמישים. באותה מידה, כיוון זוויות האופנים ואיזון כל הגלגלים בהתאם לאופן השימוש ותנאי הדרך, חשוב מבחינת חיי הצמיגים ובטיחות הנהיגה.


עומס יתרהשימוש בכלי רכב בגבולות יכולה ההמסה חשוב הן לבטיחות הנהיגה, לבלאי של כלי הרכב ולאחריות. המשקל של המטען ואביזרי הרכב משפיעים על תצרוכת הדלק והיציבות.


ציוד חשמליהשתמש בציוד חשמלי רק במידת הצורך. פנסים נוספים, מגבים ומפוח מערכת החימום מגבירים את תצרוכת הדלק (תוספת של עד 25% בדרכים עירוניות) מכיוון שהם צורכים אנרגיה גבוהה.


מזגןמערכת מיזוג האוויר מגבירה את תצרוכת הדלק (כ -20% בממוצע) ומשפיעה מאוד על המנוע. אם הטמפרטורה החיצונית  מתאימה, פתח את החלון לאוורור. עם זאת, במהירות גבוהה אנו ממליצים להשתמש במערכת המיזוג במקום לפתוח את החלון.


מסנן חלקיקי דיזל (DPF) מומלץ להשתמש בכלי הרכב במהירות מנוע בסביבות 2,000 עד 2,500 סל"ד, על מנת להבטיח שחסכון בדלק וכי המסנן החלקיקים לא יתמלא.

מכיוון שהניקוי העצמי של מסנן החלקיקים אינו מספק בכלי רכב במהירות מנוע מתחת ל 800 סל"ד;

הדבר גורם לחלקיקי דלק להצטבר במסנן החלקיקים,

למפוח הקירור של המנוע להפעלה ללא קשר לטמפרטורת נוזל הקירור והאוויר במערכת היניקה של מנוע,

למפוח הקירור של המנוע להפעלה וכיבוי ברציפות במרווחי זמן קצרים,

לדלק לחדור לשמן המנוע ולפגיעה ביעילות ביצועי השמן.

במקרה כזה, על מנת שמסנן החלקיקים יסיים את תהליך ההתחדשות המאולץ, המשתמש צריך;

  1.  נהג בהילוך נמוך יותר,
  2. .אל תוריד את מהירות המנוע מתחת ל -2,500 סל"ד / 3,000 סל"ד,
  3. . נהג בצורה זו עד להפסקת פעולת מפוח הקירור של המנוע.
  4.  כאשר כלי הרכב נמצא בתנועה עירונית, הוא לא יוכל לבצע פעולה זו במהלך "עצור / סע", כך שמספיק להשתמש בכלי הרכב במהירות מנוע של 3,000 סל"ד כאשר התנועה מאפשרת וכלי הרכב נוסע כרגיל. 

הנסיעה באופן זה תסייע אוטומטית בניקוי מסנן החלקיקים.

שמן המנוע המשמש חייב להתאים למפרט DPF. על אריזת השמן צריכה להיות ההצהרה אודות ההתאמה למנעים עם מסנן חלקיקים.


התנעת המנועאל תחמם את המנוע במהירות גבוהה או נמוכה כחניה. בתנאים אלה, המנוע מתחמם לאט יותר, דבר המגביר את תצרוכת הדלק  והפליטות. מסיבה זו, בהקשר לתצרוכת הדלק, רצוי להתחיל לנסוע באיטיות זמן מיד לאחר הפעלת המנוע, ולהימנע ממהירות מנוע גבוהה עד להתחממות המנוע לטמפרטורת העבודה הנורמלית. בדרך זו המנוע מתחמם מהר יותר.


תמרונים לא נחוציםאל תריץ את המנוע בסל"ד מהיר בזמן המתנה ברמזורים או לפני עצירת המנוע. פעולה זו מובילה רק לתצרוכת דלק וזיהום סביבה מוגברים.


החלפת הילוכיםברגע שתנאי התנועה מתאימים, תוכל לעלות להילוך גבוה יותר. שימוש בהילוך נמוך יותר לביצועים טובים יותר מגביר את תצרוכת הדלק. באותה דרך, שימוש מיותר בהילוך גבוה יותר מגביר את תצרוכת הדלק ופליטת המזהמים.


מהירות מרביתתצרוכת הדלק עולה משמעותית עם המהירות. הימנע מבלימה כבדה ומהאצות פתאומיות שיגרמו להגברת תצרוכת הדלק ופליטת המזהמים.


האצההגברת מהירות המנוע על ידי לחיצה פתאומית על דוושת המאיץ, מגבירה את תצרוכת הדלק ופליטת המזהמים. יש לבצע האצה במתינות ואסור לעבור את המומנט המרבי.


תנאי תנועה ודרךהעלייה בתצרוכת הדלק קשורה לתנאי תנועה קשים יותר. לדוגמא: שימוש תכוף בהילוכים נמוכים בתנועה צפופה  ריבוי רמזורים מגבירים  את תצרוכת הדלק. בנוסף, לכבישים מפותלים ומשטחי דרך משובשים השפעה שלילית. אם אתה צריך לעצור מתנועה למשך זמן רב, הדמם את המנוע. שעות העבודת מנוע של כלי רכב המופעלים בתנאים קשים כמו מסלולים ארוכים, זמן סיבובי סרק ממושך, תנועה עירונית כבדה, נהיגה בעליות וירידות ונסיעת "עצור / סע" תכופה לאורך המסלול, ארוכות פי שתיים עד שלוש משעות העבודה הרגילות של המנוע כאשר בודקים באמצעות מכשיר אבחון. מנוע של כלי רכב המופעלים בתנאים כאלו, צובר פי שתיים עד שלוש שעות עבודה ביחס לאותו מרחק נסיעה בפועל. 

מסיבה זו, יש לבצע החלפת שמן מנוע במרחקי נסיעה קצרים יותר בכלי רכב המופעלים בתנאים קשים.


הדממת המנועלאחר הפעלת המנוע בעומס רב,  ולפני הדמממתו, הפעל אותו סיבובי סרק במשך דקה. בפרק זמן זה, אל תלחץ את דוושת המאיץ.

KARSAN

How can we help you?