FORDONSUNDERHÅLL

Vi rekommenderar att du läser igenom de rekommendationer som finns i rubrikerna omsorgsfullt för att hjälpa dig att använda ditt fordon på bästa möjliga sätt.

REKOMMENDATIONER FÖR ANVÄNDNING UNDER LIVSCYKELN


MåleriunderhållDen grundläggande processen för att säkerställa att färgen är i gott skick är att tvätta fordonet. Frekvensen av tvättar beror på de förhållanden och den miljö som ditt fordon används i. Om du till exempel använder ditt fordon på platser med hög luftförorening eller på saltade vägar är det lämpligt att du tvättar det ofta.

Om högtryckstvätt används måste du se till att högtrycksvattenstrålen används på minst 50 cm avstånd från karossen för att undvika skador. Observera att användning av högtryckstvätt skadar karossen på lång sikt.

Tvätta inte din bil om den har parkerats i solen under en lång tid eller om motorhuven är het eftersom detta kan skada färgens fernissa.

Parkera inte under träd om möjligt. De kådaktiga ämnen som produceras av många träd ger färgen ett matt utseende och ökar risken för att korrosionsprocessen accelererar.

Fågelspillning måste tvättas bort omedelbart, i synnerhet om det har varit där under en lång tid. Syrligheten är farlig för färgen. Låt normalt utföra måleriunderhåll en gång om året om ditt fordon befinner sig i en trädrik eller dammig miljö, var sjätte månad.


Invändigt underhållAnvänd inte rengöringsmedel med sur effekt under rengöringen. Spreja inte på parfym etc. i eller runt ventilationsutloppen inne i bilen. Beroende på dessa kemikaliers kvalitet finns det risk att man skadar handskfacket eller plastdelarna.


ElsystemFelaktiga modifieringar och reparationer som görs i elsystemet (på de elektroniska styrenheterna) och att utföra dessa oberoende av systemets egenskaper kan leda till funktionsfel och till och med till brandrisk.


Styrsystem:Fordonet måste vara stillastående och motorn måste slås av under en inställning av ratten. Eventuella arbeten efter försäljningen som involverar ändringar av styrsystemet eller rattstången får inte utföras alls (installation av stöldskyddssystem etc.). Detta kan påverka fordonets körsäkerhet på ett negativt sätt. Din garanti kan bli ogiltig.


Värme och ventilationssystem:Luftkonditioneringssystemet har en garanti direkt från sin tillverkare. Se till att luftkonditioneringen får service och låt kontrollera systemet innan luftkonditioneringssäsongen börjar.

Enheten måste slås på med lågt varvtal först så att kompressorn inte skadas på grund av att den inte använts under en lång tid.

Under vintermånaderna när du inte använder luftkonditioneringssystemet kan du köra det under 10-15 minuter minst var 15:e dag för att få bättre prestanda under sommaren.

I och med att temperaturen stiger i bilen när den står i solen under en längre tid är det en god idé att hålla fönstren öppna under en kort tid så att den heta luften kan försvinna ut när luftkonditioneringen slås på för att förbättra luftkonditioneringens prestanda. Glöm inte att släppa av/hämta upp passagerare, antalet passagerare, öppning/stängning av fönster kommer att påverka kylningsprestandan.


BränsleBränslet bör vara i dieselstandarden EN 590 Euro. Icke godkända bränslen som biodiesel, marin diesel eller bränsleadditiv bör inte användas. Användning av bränsle som inte överensstämmer med standarderna kommer att skada motorkomponenterna permanent, i synnerhet insprutningen och högtryckspumpen.


BatteriFelaktig installation av elektrisk och elektronisk utrustning kan orsaka allvarlig skada på många av fordonets system. Om du vill montera extra tillbehör (till exempel larmsystem, ljudsystem, mobiltelefon bilsats) som är spänningsförande hela tiden ska du kontakta en auktoriserad Karsan serviceverkstad. Den utbildade personalen här kommer inte bara att ge dig råd om de mest lämpliga tillbehören från utbudet av tillbehör utan kommer dessutom att kontrollera om fordonet är adekvat utrustat med elektrisk laddare, startmotor och andra system och kommer att avgöra om ett batteri med högre kapacitet behövs.
Dessutom måste batteriets laddningstillstånd i ditt fordon kontrolleras i början av vintern med tanke på risken att elektrolyten fryser.


VindrutetorkareAnvänd aldrig vindrutetorkaren för att ta bort snö och is som ansamlats på vindrutan. Under dessa förhållanden kommer torkaren att överansträngas och göra att motorskyddssystemet aktiveras och att torkningen stoppas under några sekunder. Om torkarna inte fungerar efter detta ska du kontakta en auktoriserad Karsan serviceverkstad.


VätskenivåkontrollVid påfyllning av vätskenivåerna ska du inte blanda olika typer av vätskor och inte använda annan vätska eller annat frostskyddsmedel än de som rekommenderas för kylsystemet. I och med att dessa vätskor kanske inte är kompatibla med varandra kan de orsaka skador på motordelar, i synnerhet kylsystemet. Motorolje- och kylvätskenivåer bör kontrolleras var 2000:e kilometer eller åtminstone en gång per månad.

MINSKA BRÄNSLEFÖRBRUKNINGEN OCH REKOMMENDATIONER FÖR MILJÖVÄNLIG ANVÄNDNING AV FORDONET


FordonsunderhållDet är nödvändigt att utföra de kontroll- och inställningsrutiner som specificeras på schemat "Periodiskt underhåll". Fordonens motorer, växellåda, ventilation och drivlina som inte underhålls regelbundet fungerar inte med maximal effektivitet. Detta gör att fordonet förbrukar mer bränsle och genererar mer CO2-emissioner. Det kan dessutom orsaka svår permanent skada på motorn.

Du kan känna dig trygg med att lämna ditt fordon till vårt specialistteam genom att ta det till en Karsan auktoriserad serviceverkstad under de rekommenderade underhållsperioderna. Kom ihåg att ditt fordon kommer att vara mer tillförlitligt och värdefullt när du vill sälja det om du har låtit det få service i rätt tid.


DäckKontrollera däcktrycken regelbundet inom intervaller som är kortare än 4 veckor. När trycket är för lågt kommer motståndet att vara högt, bränsleförbrukningen och CO2-emissionerna kommer att öka. Det leder dessutom till oregelbundet slitage på däcken och skador till en nivå som kan göra däcken obrukbara. På samma sätt beror hjulinställning och balansering av alla däcken på fordonets användningssätt och vägförhållandena och dessa inställningar är viktiga när det gäller däckens livslängd och körsäkerhet.


ÖverlastAtt använda fordonet inom lämpliga lastgränser är viktig både för körsäkerheten, fordonets slitage och garantin. Fordonets lastade vikt och tillbehören påverkar bränsleförbrukningen och stabiliteten.


Elektriska enheterAnvänd elektriska enheter endast om det är nödvändigt. Extra strålkastare, vindrutetorkare och värmefläkten ökar bränsleförbrukningen (upp till + 25 % på urbana vägar) eftersom de förbrukar mycket energi.


LuftkonditioneringLuftkonditioneringssystemet ökar bränsleförbrukningen (ungefär 20 % i genomsnitt och påverkar motorn kraftigt. Öppna fönstret för ventilation om utomhustemperaturen vid fordonet är lämplig. Om ditt fordon emellertid har hög hastighet rekommenderar vi att du använder luftkonditioneringssystemet istället för att öppna fönstret.


DPF-filter Det är bäst att använda fordonet vid 2000 varv/min till 2500 varv/min för att säkerställa att fordonet är både bränsleeffektivt och att DPF (dieselpartikelfiltret) inte är fyllt.
 
I och med att rengöringen av DPF-filtret inte är tillräcklig i fordon som används under 800 varv/min.

Detta gör att bränslepartiklar ansamlas i DPF-filtret,

fläktsystemet slås på oberoende av luftens och motorns kylningstemperatur,

fläktsystemet slås på och av kontinuerligt med korta intervaller,

bränsle kommer in i motoroljan och motoroljans prestanda försämras. 

Om detta händer måste användaren göra följande för att gå igenom DPF-systemets manuella regenereringsprocess:

  1.  Reducera fordonets växelläge,
  2. Sänk inte motorns varvtal till 2500 varv/min/3000 varv/min.
  3.  Använd detta fordon på detta sätt tills fläktsystemet är deaktiverat.
  4. Om fordonet är i urban trafik kommer det inte att kunna utföra denna åtgärd under Stop/Start och därför är det tillräckligt att använda fordonet i 3000 varv/min när trafiken är normal och fordonet körs normalt. 

Detta sätt att köra hjälper till att rensa DPF-filtret.

Den motorolja som används måste stämma med DPF-filtrets specifikation. På oljeboxen måste det finnas en uppgift som säger att den är lämplig för fordon med DPF-filter.


Starta motornVärm inte upp motorn på höga eller låga varvtal när bilen står stilla. Under dessa förhållanden värms motorn upp mycket långsamt vilket ökar elförbrukningen och emissionen. Därför är det när det gäller bränsleförbrukningen lämpligt att börja köra långsamt strax efter starten av motorn och undvika höga varvtal innan motorn har värmts upp. På detta sätt värms motorn upp snabbare.


Onödiga manövrerVarva inte upp motorn när du väntar vid trafikljus eller innan du stänger av motorn. Denna typ av användning leder till ökad bränsleförbrukning och miljöföroreningar.


VäxlingSå snart trafikförhållandena är lämpliga kan du växla upp. Användning av en lägre växel för bättre prestanda ökar bränsleförbrukningen. På samma sätt ökar onödig användning av en högre växel bränsleförbrukningen och emissionerna.


Maximal hastighetBränsleförbrukningen ökar avsevärt med hastigheten. Undvik kraftig inbromsning och plötsliga accelerationer som leder till bränsleförbrukning och till att emissionerna ökar.


AccelerationÖkning av motorns varvtal genom att trampa ner gaspedalen plötsligt ökar bränsleförbrukningen och emissionerna. Accelerationen måste göras långsamt och det maximala vridmomentet bör inte överskridas.
 


Trafik och vägförhållandenÖkningen av nivån av förbrukning beror på de mer intensiva trafikförhållandena. Frekvent användning av låga växlar i tät trafik eller för mycket trafikljus i staden ökar exempelvis bränsleförbrukningen. Dessutom har kurviga vägar och dåliga vägbanor en negativ inverkan på förbrukningen. Om du måste stanna i trafiken under en lång tid ska du stoppa motorn. Drifttimmarna för motorn i fordonen på en rutt med tunga förhållanden som långa rutter, lång tomgångskörning, tung stadstrafik, körning i uppförsbacke eller nerförsbacke, frekventa stopp och körning där ruttens längd blev två till tre gånger det normala antalet motordrifttimmar när detta kontrolleras av diagnosenheten. Motorn i sådana fordon har en arbetstidsekvivalent som är likvärdig med två till tre gånger den sträcka som fordonet faktiskt har körts. 

Av denna anledning måste motoroljebyte utföras vid en tidigare sträcka i fordon med sådana tunga förhållanden.

Stoppa fordonetEfter start av motorn och före stopp ska du tomgångsköra den i 1 minut. Trampa inte ner gaspedalen under denna tid.