INTEGRERADE TJÄNSTERS OMFATTNING

Integrerade Tjänsters Omfattning Mottagning av fordon

Alla bussar tas emot av mottagningsteamet när de slutför sina dagliga tjänster och återvänder till terminalen.

Mottagningsteamet genomför en extern undersökning av alla fordon med hjälp av förberedda checklistor och utfärdar ett underhållskort i enlighet med resultaten av undersökningen samt förarens behov/redogörelser. 

Teamet skickar sedan relevanta fordon till de avdelningar som krävs (för felsökning och reparation, underhåll, däckbyte, inställning av vevstakarna etc.).

Integrerade Tjänsters Omfattning Rangering och parkering

Efter undersökningen och förberedelsen av underhållskorten flyttas bussarna till påfyllningsstationen av rangeringsförare och de körs igenom ett automatiskt biltvättsystem innan de tankas.

Om de bedöms vara skadade eller felaktiga skickas bussarna till de relevanta verkstäderna. Fordon utan eventuella fel eller skador parkeras på parkeringsplatsen.

Integrerade Tjänsters Omfattning Tankning

De bussar som godkänts av rangeringsförarna skickas till tankningsstationen. Tankningspersonalen fyller på bränsle och bussarna flyttas till de relevanta avdelningarna av rangeringsförarna. Denna process utförs antingen med hjälp av bränslepumpar (för dieseldrivna fordon) eller lämpliga automater i CN-anläggningen (för fordon med gassystem).
 

Integrerade Tjänsters Omfattning Underhåll/reparation

Fordonen flyttas till relevanta avdelningar av rangeringsförare enligt den information som ges på underhållskorten. Den ansvariga personalen undersöker rapporterna och utför de nödvändiga rutinerna. Reparations- och underhållsarbeten utförs på mekanikavdelningen.

Vid en fysisk skada repareras fordonen av plåtslageripersonalen när skaderapporten har upprättats.

Om något av däcken är skadat utförs de nödvändiga arbeten i däckverkstaden.

När alla processer har slutförts flyttas bussarna till parkeringsplatsen av rangeringsförarna..

Integrerade Tjänsters Omfattning Rengöring

Först utförs en utvändig tvätt på parkeringsplatsen av rengöringspersonalen och sedan rengörs fordonets invändiga delar omsorgsfullt. En hygien- och desinficeringsprocess utförs efter rengöringen.

Integrerade Tjänsters Omfattning Vägassistans

Ett eventuellt haveri eller ett oväntat tillstånd som kan förekomma under dagen meddelas till kommunikationscentralen. Baserat på meddelandet närmar sig ett expertteam scenen med hjälp av fullt utrustade mobila fordon.

Om fordonet parkeras på en lämplig yta säkerställs den nödvändiga reaktionen och fordonet kan fortsätta sin tjänst.

Om fordonet måste bogseras till en verkstad meddelar teamet situationen till centralen och en bärgningsbil skickas till scenen.

Mobila vägassistansfordon finns normalt i närheten av de rutter som används frekvent av bussarna. Målet för denna tjänst är att komma till platsen för haveriet/problemet inom maximalt 25 minuter efter mottagning av informationen.

Dagliga meddelanden/samtal om vägassistans analyseras för att planera och realisera nödvändiga förebyggande underhålls-/reparationsarbeten för att minska mängden haverier.

Integrerade Tjänsters Omfattning Däckunderhåll

Slitbanedjup samt däckytans och sidoväggarnas allmänna tillstånd på de fordon som används kontrolleras och mäts regelbundet. Däck med lägre slitbandedjupsvärden än de förutbestämda värdena ersätts med nya.  På liknande sätt utförs framhjulsinställningen i enlighet med den periodiska underhållsmatrisen och de relevanta tekniska specifikationerna.
 
Vid en punktering under driften skickas ett fullt utrustat vägassistansfordon till platsen för incidenten för att byta däck. Vid behov inkluderar tjänsterna tillhandahållande och montering av vinterdäck i enlighet med det aktuella tillståndet och den typ av däck som föredras för att säkerställa en säker körning.

Integrerade Tjänsters Omfattning Gasstation

Tjänsterna inkluderar installation och igångkörning av en gasstation som tillhandahåller mer effektiva gastjänster som en bränsletyp som bidrar till bränsleekonomin och minskar emissionen av farliga gaser.

För att säkerställa problemfri hållbarhet för tjänsterna gäller vissa underhållsrutiner för gasstationerna. På liknande sätt tillhandahålls anslutningen mellan påfyllningsautomation och gasautomaten samt relaterade kontroller och övervakningar inom samma servicepaket. 

Installations- och igångkörningsarbeten av gasstationerna i Istanbul IETT Kağıthane Terminal, IETT Hasanpaşa Terminal och Konya Municipality Yazır Terminal utfördes av Karsan.