PERSONALPOLICY

İnsan Kaynakları Politikası
 

Vårt företag som strävar efter att växa med sina anställda, sina kunder och aktieägare i alla aspekter av produktion och ledning, arbetar enligt principen "fokus på människors synsätt" är engagerade för att

 • Uppfylla arbetsstyrkans behov ur synpunkten planering av aktuell och framtida personal.
 • Skapa en transparent och säker miljö där lagarbete stöttas, medvetenheten om deltagande och företaget uppmuntras.
 • Investera i personalen och följa upp anställdas utveckling med ett perspektiv av kontinuerlig förbättring i linje med företagets strategier och mål.
 • Säkerställa anpassningen av ett prestationssystem som anställda kan acceptera och uppskatta.
 • Förbättra och utveckla de anställdas tillfredsställelse i linje med deras egna förväntningar och företaget och, för att uppnå detta, mäta anställdas perception om indikatorer för tillfredsställelse och prestanda.
 • Utvärdering av alla processer som relaterar till anställda som en integrerad helhet, hantering av struktureringsprocess, rapportering och kontinuerlig utveckling.
 • Initiering av innovativa applikationer med ett problemlösande och lösningsfokuserat synsätt, skapa och övervaka nya system.

I detta sammanhang är de grundläggande kvalifikationerna som vi söker hos våra kolleger:

 • Kommunikativa Färdigheter
 • Stresshantering och Intern Motivering
 • Resultatinriktning
 • Lagarbete och Samarbete
 • Tidshantering och Uppsättning av Prioriteter
 • Ta Initiativ
 • Medvetenhet om Företaget
 • Medvetenhet om Kostnad och Produktivitet
 • Analytiskt Tänkande
 • Processkunskap
 • Förhandlingsförmåga