PERSONALPOLITIKK

İnsan Kaynakları Politikası
 

Selskapet vårt, som tar sikte på å vokse sammen med sine ansatte, kunder og aksjonærer innenfor alle aspekter av produksjon og ledelse, arbeider utfra prinsippet om en "Tilnærming med fokus på medarbeiderne", er engasjert i følgende

 • Dekke behovene til arbeidsstyrken utfra standpunktet med aktuell og fremtidig HR-planlegging;
 • Skape et gjennomsiktig og sikkert miljø der teamarbeid støttes og deltakelse og selskapsbevissthet oppmuntres;
 • Investere i menneskelige ressurser og følge opp medarbeiderutvikling med et perspektiv på kontinuerlig forbedring i tråd med selskapets strategier og mål;
 • Sikre implementering av et rettferdig resultatsystem som ansatte kan akseptere og verdsette;
 • Forbedring og utvikling av medarbeidertilfredshet i tråd med deres egne og selskapets forventninger, og i den forbindelsen, måling av ansattes oppfatning av tilfredshet og resultatindikatorer 
 • Evaluering av alle prosesser som gjelder ansatte som en integrert helhet, strukturering av prosessledelse, rapportering og kontinuerlig utvikling;
 • Initiere innovative applikasjoner med en problemløsende og løsningsfokusert tilnærming, utarbeide og overvåke nye systemer.

I denne sammenhengen er de grunnleggende kvalifikasjonene vi søker hos kollegene våre følgende:

 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Stressledelse og Intern Motivasjon
 • Resultatorientering
 • Teamarbeid og Samarbeid
 • Tidsstyring og Utarbeidelse av Prioriteringer
 • Ta Initiativ
 • Selskapsbevissthet
 • Kostnads- og Produktivitetsbevissthet
 • Analytisk Tenkning
 • Prosesskunnskaper
 • Forhandlingsferdigheter
KARSAN

How can we help you?