RETNINGSLINJER

Kvalitetsretningslinjer


 

Karsan Otomotiv A.Ş. driver kontinuerlig utvikling av PRODUKTKVALITET ved å prioritere PRODUKTSIKKERHET gjennom visjonen om å bli det mest verdsatte selskapet i sin klasse i vårt land og foretrukket leverandør på de globale markedene, for å levere kreative, bærekraftige og inspirerende løsninger og forslag til kundebehovene på verdensmarkedet for landtransport.  

Samarbeid med kunder, ansatte og leverandører og alle interessenter i samsvar med følgende prinsipper, er vår viktigste plikt og ansvar. 

Kundetilfredshet
For å oppnå perfeksjon med kontinuerlig forbedring ved å øke kvaliteten og effektiviteten i prosessene våre som ble utarbeidet for å oppfylle forventningene til innenlandske og utenlandske kunder til et internasjonalt konkurransedyktig nivå, 

Kvalitetstilnærming 
Med kvalitetssystemet på stedet som ikke tillater feil, og tar sikte på å gjøre det riktig første gang, og dermed utføre en effektiv produksjon. Å ha en kvalitetstilnærming og kompetanse for å opprettholde og vedlikeholde produktkvaliteten på ønsket nivå ved å standardisere produkter og prosesser, 
 
Ansattes Deltakelse 
"Fremgang i tråd med samme mål sammen med alle ansatte med tilnærmingen ledelse ved målsettinger, holde teamarbeidsholdningen i live ved å sørge for effektiv kommunikasjon. 
Bidra til utvikling av tekniske og atferdsmessige ferdigheter hos ansatte via opplæringsstøtte.
 

Prosesseffektivitet
Å arbeide effektivt og rasjonelt med Lean Management-tilnærmingen i alle prosesser og basert på data,

Karsan Otomotiv A.Ş. er opptatt av å vedlikeholde og kontinuerlig forbedre kvalitetsstyringssystemet som vi har etablert for å sikre at alle prosessene blir styrt og standardisert. 

Klikk på bildene under for å se en større visning av dokumentene.
 

ISO - 9001 - AKÇALAR

ISO - 9001 - EUROPE - SRL

ISO - 9001 - OSB

IATF - 16949 - OSB

IATF - 16949 - HOSAB

 

MiljøretningslinjerMiljøstyringssystemet som Karsan har bygget opp, inneholder alle faktorer i produksjon og tjenester som kan ha betydning for miljøet, under kontroll, og forbedrer kontinuerlig miljøinnsatsen og i samsvar med alle miljøbestemmelser.

Karsan ble tildelt et BVQI-sertifikat 27. januar 2004 og at ISO 14001 sertifikat for miljøstyringssystemer fra TSE (tyrkisk standardinstitutt) 24. februar 2004.

Selskapets husholdnings- og industrirenseanlegg, som er utstyrt med de nyeste teknologiene, er helautomatisk, og alle prosessparametere blir automatisk registrert og overvåket. Det fullt utstyrte miljølaboratoriet utfører analyse og kontroll av avløpsvann i henhold til relevante forskrifter og utslippsstandarder.

Forbrenningsanlegget for skorsteinsgasser er etablert i tråd med utslippsstandarder for luftforurensning, og forurensningskilder hindrer at konsentrasjonen av miljøgifter frigjøres i miljøet. Energien som genereres gjennom forbrenning kanaliseres til å varme opp overflatebehandlingsbadene, slik at foruten å redusere miljøpåvirkningen, opprettholdes effektiv bruk av energi og naturgasser.

Karsan har også etablert et innsamlings- og kontrollsystem for farlig avfall som er et resultat av produksjonsaktiviteter. Ved å kanalisere lekkasje av vann fra kjemikalielager og områder med farlig avfall til vannrenseanlegget, minimeres risikoen for at vann samler seg under overflaten og i jorden.

Karsan fortsetter arbeidet med å redusere de negative virkningene på miljøet fra selve produksjonsprosessen og fra produktene i løpet av levetiden, og prioriterer respekt for miljøet for alle sine aktiviteter.

Våre miljøretningslinjer
Å beskytte og bevare miljøet ved å overholde alle miljølover og -forskrifter, holde miljøpåvirkningen under kontroll, redusere uheldige virkninger, forbedre miljøatferden kontinuerlig, øke miljøbevisstheten og ved å oppnå best mulige driftsforhold i all produksjonsvirksomhet, overlate et rent miljø til de fremtidige generasjonene.

Karsan Otomotiv San. ve Tic. A.S. planlegger å gjennomføre disse retningslinjene ved å gjøre følgende:

 • Sørge for at alle lovpålagte krav og kundekrav til miljøet blir oppfylt mens vi arbeider for kontinuerlig vekst og forbedring,
 • Innenfor de tilgjengelige tekniske og økonomiske alternativene, ved å bruke de best egnede teknologiene som er minst skadelige for miljøet, redusere bruken av råvarer og beskytte naturressurser.
 • Alltid vurdere miljøpåvirkning ved utforming av anlegg og prosesser,Utvikle vårt miljøstyringssystem slik at våre miljøprestasjoner forbedres kontinuerlig.
 • Øke bevisstheten blant de ansatte, underleverandører og samfunnet om vårt ansvar overfor miljøet, og sikre at de deltar.
 • Ha kontinuerlig kontakt med leverandører og kunder for å samarbeide og forbedre miljøpåvirkningen fra våre produkter.
 • Redusere mengden avfall som følge av produksjon, frakt, lagring, drift, behandlings- og vedlikeholdsaktiviteter og skape gjenvinning og gjenbruksalternativer.
 • Redusere risiko knyttet til nødssituasjoner som er angitt i forskriftene om arbeidstakers helse og sikkerhet og skape et integrert miljø for helse, sikkerhet og miljøintegritet.

Klikk for å se en større versjon av dokumentet.

 

TS - EN -İSO - 14001:2023

 

 

Våre retningslinjer for helse og sikkerhetYrkessikkerhet før en ulykke.

Når vi aksepterer at Karsans mest verdifulle aktivum er menneskene som jobber i alle avdelingene, er målet vårt å oppnå fremragende kompetanse når det gjelder å gi våre ansatte, gjester og underleverandører et trygt og sikkert arbeidsmiljø som styrkes med kontinuerlig forbedring. 

Aktivitetene som Karsan planlegger å implementere retningslinjene for yrkesmessig helse og sikkerhet (İSG), er følgende: 

 • Vurdere alle farer og iverksette beskyttelsestiltak for å redusere effekten av mulig risiko.
 • Lære opp våre ansatte om İSG for å øke bevisstheten rundt disse problemene.
 • Sikre alles deltakelse i kontinuerlig utvikling og forbedring av vårt styringssystem.
 • Iverksette nødvendige tiltak for å være forberedt på nødssituasjoner.
 • Oppfyllelse av alle vilkår som loven fastsetter. 

Klikk for å se en større versjon av dokumentet.

 

TSE - İSG - OHSAS - TS - 18001            

 

IQNET-TS - 18001-2014-

 

 

 

KARSAN

How can we help you?